19. yüzyılda,

Filistin topraklarında,

üç Yahudi grup vardı:

Sefarad Yahudileri

Eşkenazi Yahudileri,

Ve muhtelif ülkelerden,

göç edenler.

****

Filistin'de,

Müslüman Araplar,

çoğunluğu oluşturmaktaydı.

Müslümanlar,

1880'de nüfusun,

%87'sini,

1890'da,

%85'ini

ve 1914'te,

%83'ünü

(Bu dönemde bölgeye göç eden ancak vatandaşlığa kaydedilmeyen Yahudiler hesaba katıldığında%77)

oluşturmakta idi.

Müslümanların,

tamamına yakını Sünni idi.

****

Osmanlı yönetimi,

1871 de,

Filistin toprakların,

"Miri"

(devlet arazisi)

Arazi'ye

dönüştürmüştü.

Müslümanlar,

devletin verdiği toprakta,

tarımla uğraşıyorlardı.

****

Siyonist lider

Theodar Herzl,

1901 yılında

Sultan II. Abdülhamid'e,

"Osmanlı devletinin,

tüm borçlarını ödeme karşılığı,

Filistin'den bir kısım araziyi,

satmasını"

teklif etmişti

Ancak; sultan,

bu teklifi kabul etmemişti

****

Ancak;

arazinin % 20'si,

"mülk"

arazi şeklinde,

idi,

Yahudiler,"

Araplara,

basıp parayı,

yer satın alarak",

Filistin'e yerleşmeye,

devam ettiler.

****

Bu yolu kullananYahudiler,

Filistin toprakların,

yüzde altısına,

sahip olmuş,

toplam nüfusun da,

üçte birini,

oluşturmuşlardı.

****

Filistini.

1918 de Ingilizler isgal etti.

İşgal 1922 de,

Milletler Cemiyetince onaylandı

****

Yüz binlerce Yahudi,

Nazi katliamından,

kaçıp Filistin'e yönelince,

nüfus baskısı arttı

****

Milletler Cemiyeti,

bölgeyi Yahudiler

ve Filistinliler arasında,

bölmeyi öngören,

tavsiye kararı aldı.

****

Yahudi tarafı,

M.C'nin önerisini kabul ederken,

Filistin temsilcileri reddettiler.

Bölme planı,

Filistin topraklarının,

yüzde 56.47'sinin

Yahudi devletine,

45.53´ünün ise,

Arap devletine,

verilmesini öngörüyordu.

****

1947'de,

plan oylamaya açıldı.

33 ülke planı kabul ederken,

13 ülke aleyhte oy kullandı,

10 ülke ise çekimser kaldı.

Filistinlilerin reddettiği plan,

hiç bir zaman uygulanmadı.

****

İngiltere,

"ABD'nin bölgeye,

daha fazla,

Yahudi göçmen alınması için,

yaptığı baskıdan"

bunalmıştı

1948´ yılında,

Filistin'deki yönetimine,

son verme kararını açıkladı.

****

Araplar ve Yahudiler,

İngiliz varlığı olmadan,

yüz yüze gelecekleri güne,

hazırlanmaya başladılar.

****

Her iki taraf da silahlanıyor,

birliklerini seferber ediyordu.

İlk operasyonlar,

1947 yılının Aralık ayında,

Yahudi güçleri tarafından,

Filistin köylerine düzenlendi.

****

2000 yıllık süreçten sonra kurulan,

ilk Yahudi devleti olan,

İsrail devletinin kuruluşu,

4 Mayıs 1948 tarihinde,

Tel Aviv'de ilan edildi.