İki hafta önce bir gazete haberi nedeni ile,

Bahailiği kısaca anlatmıştım.

Haç zamanı olması nedeni ile,

(İslam dininin kutsal mekanı Kabe?nin bulunduğu),

Suudi Arabistan?ın hakim mezhebi olan,

Vahhabilik hakkında,

kısaca bilgi vermek istedim

****

Vahhabiliğin kurucusu

Muhammed bin Abdulvahhab adında

Arap yarımadasında yaşamış olan bir Hanbeli imamıdır.

****

Genel olarak Vahhabilik bağımsız bir mezhep değildir.

12. Yüzyılda yaşamış olan İbni Teymiye?nin öğretilerine dayanan,

Aşırı Hanbeli (Gulat-ı Hanbelilik) Akımıdır.

****

Vahhabiler diğer mezheplere göre,

çok daha aşırıdır.

Vahhabiler ilk zamanlar,

özellikle Şiilere karşı birçok katliam yapmıştı.

****

Abdülvahhab Necid?liydi.

Sahte peygamberlerin cirit attığı,

bu yörede eski yeni pek çok gelenek,

birbirine karışmıştı.

İnsanlar melekle şeytanı,İmanla küfrü,

birbirinden ayıramıyordu.

İyiliği kötülük, kötülüğü iyilik zannediyordu.

****

Abdül-vahhab,

dini yaşayışta zamanla ortaya çıkan,

tüm gelenekleri küfür saydı.

İmanın amelde gizli olduğunu,

iman sahibi olmak için,

kelime-i şahadet getirmenin yetmeyeceğini,

imanını ameli ile ispatlamayanın,

canı ve malının helal olduğunu ileri sürdü.

Zamanla put?a dönüşen,

mezarların ve türbelerin yıkılmasını istedi.
İlk yıkılan mezar,

Halife Ömer?in

634?te Yemame harbinde şehit düşen

kardeşi Zeyd?in,Türbesidir.

****

Bilahere, Abdülvahhab,

Emir Muhammed bin Suud?la tanışarak,

himayesine girdi.

Bu tanışma,

daha sonra krallığa dönüşerek,

günümüze ulaşan,

Vahhabî-Suudî emirliğinin başlangıcıdır.

****

Vahhabî-Suudî isyanı,

Osmanlı Devleti?ne karşı yapılmıştı.

Kutsal topraklarda yapılan başkaldırı,

devlet otoritesine ve de Müslümanların halifesine karşı idi.

****

Arabistan?ın Necid bölgesinde,

Vahhabi isyanı patlak verdiğinde,

Osmanlı,

Rusya, Avusturya, Fransa, İngiltere gibi,

büyük devletlerle boğuşuyordu.

****

Arap dünyasını,

Osmanlı?dan koparmak isteyen İngiltere,

önce Vahhabi akımını teşvik etti.

Daha sonra,

Mekke Şerifi Hüseyin?e,

Ortadoğu?da kurulacak büyük Arap devletinin,

liderliğini vaadederek kandırdı.

****

*-Şerif Hüseyin hiç bir şey elde edemedi.

*-Kıbrıs?ta sürgünde öldü.

*-Büyük Arap devleti de kurulmadı.

Şerif Hüseyin, hatıratında,

İngilizlerle işbirliği yapmaktan pişman olduğunu yazdı.

İngiliz yetkililer mazeret olarak,

Şerif Hüseyin?le temas kuran görevlilerin,

?yetkilerini aşan? vaatlerde bulunduğunu söylediler.

****

Osmanlı dört asır kutsal yerlere hizmet etmişti,

Bu yüzden işi hafife aldı.

Ancak bedelini çok ağır ödedi.

****

Kral sülalesi Vahhabi Mezhebi?ne bağlıdır.

Suudi-Arabistanın %73´ü Vahhabi?dir.

Vahhabilik, hak Mezheb olmadığı için,

geçerli değildir.

.