Hz Musa,

Mısırdan çıkarınca,

Yahudiler Dünyanın,

her yanına dağıldı.

Bu durum,

binlerce yıl sürdü.

****

Asimile olmadılar.

Her boyaya girdiler.

Her rolü oynadılar.

Aralarına sızdıkları,

milletlerin kanını emdiler(1).

Onları seven olmadı.

Bu nedenle,

İtilip kakıldılar,

çok çile de çektiler.

Ama, yok olmadılar.

****

Her millet çoğaldı.

Onlar çoğalmadı.

Her inanç yayıldı.

Onlarınki yayılmadı.

****

Bu durumun nedeni,

onların inançlarında,

yatmaktadır:

(Tahrif ettikleri, Tevrat'a göre)

*- Allah sadece onların Allah'ı idi.

*- O Allah kıskanç bir Allah'tı,

ve de onlara toprak vaat etmişti.(2)

*-Asılar boyu ana gayeleri,

"vaat edilmiş topraklara kavuşmaktı",

****

Üç bin küsur yıl ,

o gayenin peşinde koştular.

O gayeyi

"bayrak yarışı yapar gibi"

nesilden nesil'e aktardılar.

Hiçbir engel tanımadılar.

gayelerinden,

bir milim sapmadılar.

****

gayelerine,

1948 yılında,

kısmen ulaşıp,

çölün ortasında

İsrail Devletini kurdular.

****

Vaat edilen toprakların,

tamamını elde etmeden,

hiç dururlar mı?

Ne dersiniz?

****

Halen;

Dünyada14.000.000,

Yahudi vardır,

5,500.000'i, İsrail'dedir.

****

Yahudilerin 51 yıldır,

Enselerinde boza pişirdikleri,

Arapların nüfusu ise,

350.000.000

Pööhh...

****

Biz din kardeşlerimiz,

Gazze halkı için yırtınıp,

gıyap namazları kılarken,

Araplar ne yapıyor?

Hıı!!!!!!!!!!!!!!!!

Gel de yuh deme!

 

(1):

Talmud öğretilerinden bazıları:

[Yahudiler, Talmut'u,

Tevrat'la aynı değerde tutar

ve onu kabul etmeyeni,

Yahudi saymazlar.]

(Hoem Hamispat 156-5 Hagag)

"Yahudi olmayanın malı,

mülkü sahipsiz sayılır.

Ona herkesten önce,

el koyan Yahudi,

sahibi olur."

*

"Yalnız Yahudi olanlara,

insan gözüyle bakılır.

Yahudilerden gerisi,

sadece birer hayvandır."

*

"Allah dünyanın,

bütün servetini,

yalnız Yahudilere,

tahsis etmiştir.

Bütün dünya serveti,

onlarındır."

*

"Bir şey çalmayınız,

hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir,

sadece Yahudilere karşıdır.

Diğer milletlerin can ve malları helâldir."

****

(2): Vadedilmiş Topraklar

Tevrat'ta Tekvin kitabı,

15. Bab'a göre;

"O günde Rab,

Abraham'a ahdedip dedi:

Mısır ırmağından büyük ırmağa,

Fırat ırmağına kadar bu diyarı,

Kenileri ve Kenizzileri

ve Kadmonileri ve Hittitileri

ve Perizzileri ve Amorileri

ve Kenanlıları ve Girgaşileri

ve Yebusileri,

senin zürriyetine (soyuna) verdim."

****

Bu tanıma göre,

Fırat Nehri'nden

Nil Nehri'ne kadar olan,

geniş bölge,

İsrailoğulları'na,

Vaat edilmiştir.

-

(Tevrat'ın sayılar 34 ve Ezekiel 47'nci ayetlerde geçen tanımlardan türetilmiş İsrail ülkesinin hayali haritası).