Gazze'de yaşanan,

insanlık dışı vahşeti,

Tv kanallarında,

her izlediğimde,

kahroluyor.

(farkında olmadan)

sık, sık,

"vay kitapsızlar vay"

diyorum…

[Müslümanlık öncesi,

Yahudiler

"kutsal kitapları olmadığı için"

Araplara,

ümmi (kitapsız) derlerdi.]

****
İstem dışı söylediğim,

"vay kitapsızlar vay"

sözcüğü aklımı kurcaladı.

Düşündüm.

*-Yahudiler kitapsız değil ki!!!

Onların Tevrat'ı (Torah) var.

*-Hiçbir kutsal kitap,

Gazze de olan zulme,

izin vermez.

*-Ayrıca onlar;

asırlar boyu,

"Allah kelamı"

dedikleri Tevrat'a,

sıkı sıya bağlıdır.

Eee!!

Bu ne iş?

????????

"Doluya koydum almadı,

Boşa koydum dolmadı".

Bir sonuca varamayınca,

Tevrat'ı incelemeye,

karar verdim.

****

İşte Tevrat'ta bulduklarım:

["Sen benim topuzum,

cenk silahımsın,

seninle milletleri kıracağım,

ülkeleri helak edeceğim...

ve seninle erkeği

ve kadını kıracağım,

ve seninle kocamış adamı

ve genci kıracağım;

ve seninle genç adamı

ve ere varmamış kızı kıracağım;

ve seninle çobanı

ve sürüsünü kıracağım;

ve seninle çiftçiyi

ve çiftini kıracağım;

ve seninle Valiyi

ve kaymakamı kıracağım."

(Tevrat,Yeremya 51/20-23)

****
"İşte Rab'bin acımasız günü geliyor."

(Tevrat, İşaya: 13/9)
****
"Yakalananın bedeni delik deşik edilecek.
Ele geçen kılıçtan geçirilecek.
Yavruları gözleri önünde parçalanacak,
Evleri yağmalanacak,
Kadınlarının ırzına geçilecek."

(Tevrat, İşaya: 15-16)

****
"Hem yiğidi,

hem kızı.
Emzikteki çocukla,

ak saçlı adamı,
Dışarıdan kılıç,

Ve içeriden dehşet telef edecek.
Hasımlarından öç alacağım,

Ve benden nefret edenlere,

ödeyeceğim."

(Tevrat, Tesniye, 32/25)

****
"Onları tamamen yok edeceksin,

onlarla ahdetmeyeceksin,

onlara acımayacaksın."

(Tevrat, Tesniye: 7/1-3)

****
"Ve yayları gençleri yere çalacak

ve rahmin semeresine acımayacaklar,

gözleri çocukları esirgemeyecek."

(Tevrat, İşaya: 13/15-18)
****
"Mülklerini alacağımız milletlerin,

yüksek dağlar üzerinde,

ve tepeler üzerinde,

ve her yeşil ağaç altında,

ilahlarına ibadet ettikleri,

bütün yerleri,

mutlaka harap edeceksiniz."

(Tevrat, Tesniye: 11/23-25)

****
"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır

ve öldürme günü için,

Onları hazırla."

(Tevrat, Yeremya 12/3)

****

"Et yeyin ve kan için,

yiğitlerin etini yiyeceksiniz

ve dünya beylerinin,

kanını içeceksiniz

sarhoş oluncaya kadar,

kan içeceksiniz

(Tevrat, Hezekiel 39/18-19)]

Vay be!!!!

Bu akıl almaz ifadelerin,

Tevrat'ta ne işi var?

Iıhh…

[Yahudiler asırlardır,

Tahrif ettikleri Tevrat'taki,

"bu emirlere"

sadakatle uyuyor.

Bu Tevrat, Kur'an da,

"Allah kelamı olduğu,

tasdik edilen",

kutsal kitap olabilir mi?]

Olmaz,

olabilemez!!!

****

Ya Gazze dışında,

"yaşanan vahşete seyirci kalan",

petro-dolar zengini,

"yalellici-towerçi"

Araplara ne demeli?