Geçen haftaki,

Halvetilik başlıklı yazıda:

[Halvetiliğin,

en yaygın kolu,

Şabaniye koludur.

Kastamonu Taşköprü doğumlu,

Şeyh Şabanı Veli?nin,

Piri olduğu,

Halveti-Şabani yolu,

Anadolu?nun değerleri ile yoğrulmuş,

bu toprağın insanlarının,

gönül tellerini,

en ince noktalarından,

yakalayabilmiş,

bir yoldur.]

demiştim.

****

Bunları dedikten sonra,

Şeyh Şabanı Velinin,

Bolu?da türbesi bulunan,

mürşidinden söz etmemek olmaz.

****

Ne var ki;

O Hazret hakkında;

kaynaklarda fazla bilgi yoktur.

Hakkındaki bilgilerin çoğu,

Şeyh Şa?ban-ı Veli Hazretleri hakkında,

yazılan menkıbelere ve onunla ilgili

olarak yapılan, araştırmalara dayanır.

****

İşte onlardan bir özet:

Şeyh Şabanı Veli

Bolu?da Hayreddin-i Tokadi adında,

bir mürşid olduğunu duymuştu.

İstanbuldan, Kastamonu?ya,

dönmeye karar verdi.

Yol üzerinde bulunan,

(28. Halveti şeyhi)

Hayreddin-i Tokadi?yi,

ziyaret etmeyi düşünüyordu.

Arkadaşıyla yola çıktılar.

1519 yılında Bolu?ya ulaştılar.

***

Arkadaşları ile tekkeye gitti.

Zikir halkasına katıldılar.

Zikir sonrası arkadaşlarını gönderdi.

Gönül sıkıntılarını,

Hayreddin-i Tokadi?ye anlatıp,

bütün varlığı ile ona bağlandı.

Şeyh Şa?ban-ı Veli,

Hayreddin-i Tokadi?nin yanında,

on iki yıl kaldı.]

Yukarıda ki özette,

bahsi edilen Hazret,

Tokadi Hayrettin değil,

Hayreddin-i Tokadidir.

****

Oysa Bolu?da kendisine,

?Tokadi Hayrettin Hz? denmektedir.

Yani;

?Tokâdî Hayreddin Efendi? ile,

Şeyh Hayreddin-i Tokâdî Hazretleri?nin,

birbirine karıştırıldığı görülmektedir.

****

[ ?Tokâd-î Hayreddin Efendi?,

Bursa velîlerindendir.

Babası Tokatlıdır.

Edirne?de doğmuştur.

1608 de Bursa?da vefât etti.

Ahmed Paşa Fenârî Câmii,

yanında defnedildi.

Bursa?da Murâdiye Medresesinde,

müderris yardımcılığı yaptı.

Kastamonulu Şeyh,

Şâbân-ı Velinin Hz. halîfesi,

Şeyh Osman Efendiye,

talebe olup,

tasavvufta yetişti.]

****

?Hayreddin-i Tokâdî Hazretleri?nin?,

Bolu?da kalış süresi,

net olarak belli değildir

İlk dergâhının,

İmaret Camii yanında olduğu,

kaynaklarda kaydedilmiştir.

İmaret Camii?nin,

halen şehir merkezinde bulunan

ve aynı adı taşıyan,

cami mi,

yoksa;

şimdiki türbesinin,

bulunduğu yerde,

aynı ada sahip,

(şimdiki değil)

bir cami mi olduğu,

kesin değildir.

****

Hayreddin-i Tokadı Hazretleri,

Şeyh Şa?ban-ı Velî Hazretleri?ni,

?1530-31 yılında, hilafet vererek?,

Kastamonu?ya uğurlamıştır.

****

Kendisi de;

bu tarihten sonra, üç yıl kadar daha

irşada devam edip, 1533 yılında vefat etmiştir.

Not-1:

Araştırmalarım beni bu sonuca ulaştırdı.

Gerçek ortaya çıksın diye yazdım.

Tespitim doğru ise, gereği yapılmalıdır.

Gereği ne midir?

Uzun ince ve de çileli bir yoldur.

Not-2:

Bolu?da, Hayrettin-i Tokadi vakfı vardır.

Vakfı kuranlar, türbede yatan zatın,

?Tokad-i Hayrettin? olmadığını biliyorlar.

Neden bu yanlışlığa izin veriyorlar?

Neden, neden, neden?!!!