Mezhepler başlıklı yazılara,

geçen hafta son verdim.

Sıra tarikatlarla ilgili,

ansiklopedik bilgilere geldi?

****

Kelime anlamı olarak;

Tarik Arapça?da yol,

tarikat da ?yollar? demektir.

Dini açıdan anlamı ise;

dinin farklı yorum

ve uygulamaları,

Allah?a ulaşma

ve tanıma yollarından,

her biridir.

İslamiyet?in

?kalbi boyutu?

üzerinde durur.

Kalbin fıkhı diye de nitelenir.

Tasavvufun uygulandığı yapılardır.

****

Bir başka tarifle;

tarikat içinde,

?ilahi aşk kıvılcımı?

olan,

?ham insanları?

ruhi eğitime tabi tutup,

?kamil insan?

haline,

getirmeye çalışır.

****

Maalesef bu kelime,

gündelik konuşmada ve medyada,

laik düzen ve rejim karşıtı,

?kökten dinci grupları?

tanımlamakta kullanılır hale,

gelmiştir.

****

Mezhep ise,

şeriat için,

?yol?

demektir.

Tarikat keşfe ve ilhama dayanır.

Mezhepler de,

Kur?anın ayetlerine,

Hz Peygamberin sünnetlerine,

yani ?nakle? dayanır.

****

Tarikatlar da;

Mürşit denen,

manevi önderler eşliğinde,

tasavvuf öğretisini uygulamaya,

istek duyan kişilere,

yani ?taliplere?,

yolun esasları hakkında,

teorik ve pratik bilgi verilir.

****

Yola giren kimselere ?mürid?,

yolda ilerleyenlere ?salik? denir.

****

Tarikata kabul edilmek,

eskiden kolay değildi.

Bir yığın sınamadan

ve mana sınavından,

geçmek gerekti.

****

Tarikata kabul edilenler,

tasavvuf öğretisinin esaslarını,

yaptıkları pratiklerle,

*-zikir,

*-tefekkür,

*-rabıta ,

*-murakabe,

*-nafile ibadetler vs.

kendi içlerinde keşf ederlerdi.

****

Türkiye?deki,

?ana tarikatlar?

şunlardır:

Kadirilik

Hüseynilik

Rufailik

Nakşilik

Bektaşilik

Mevlevilik

Şazelilik

Halvetilik