NAKŞİBENDİLİK

Nakşibendilik tarikatı,

1318-1389 yılları arasında,

Türkistan?da yaşayan,

Muhammed Bahaüddin,

tarafından kuruldu.

Nakşibend Farsça,

?nakış yapan?

anlamına gelir.

****

Şeyh Nakşibend,

mütevazi bir hayat sürmüştü

*-Haramdan sakınırdı.

*-Kendisine hediye getirenlere,

hediyelerle karşılık verirdi.

*-Misafire çok saygı göstermesiyle de tanınırdı.

*-Hatta misafire uymak gerekirse,

orucu bozmanın bile,

caiz olduğu,

şeklindeki açıklamaları,

bazı kaynaklarda yer alır.

****

Nakşibend?in ölümünden sonra,

tarikatı Halifeleri;

Alaüddin Attar,

Muhammed Parsa,

Yakup-i Çarhi yaydı.

****

Nakşibendiliğin esaslarına,

İlk Gazneliler döneminde rastlanır.

Tarikatı, gerçek kimliğine,

Hoca Yusuf el-Hamadani kavuşturdu.

Tarikat, ehli sünnet akidelerine,

bağlı olduğu için,

Sünni padişahların,

ilgisini kazandı.

Yusuf el- Hamadani?nin halifelerinden,

Ahmet Yesevi,

tarikatın Maveraünnehir?de,

Abdülhalik el- Gücdivani de,

Harizm ve Horasan?da,

yayılmasını sağladı.

****

Yusuf Hamadân,

1140 da vefat edince,

arkaya iki müridi kaldı:

*-Hoca Ahmed Yesevi,

*-Abdülhalik Gücdivani...

Sesli zikir yapan.

Hoca Ahmed Yesevi Türkistan?da,

sessiz zikir eden,

Abdülhalik Gücdivani ,

Özbekistan?da metodunu yaydı.

****

Tarikata;

Yesevi?nin takipçileri

?Yesevilik?

Gücdivani?nin takipçileri

?Hacegan?

dedi,.

Yesevilik,

Türkler arasında yaygınlaşırken,

Hacegan ve onun devamı olan,

Nakşibendilik(1);

hem Türkler,

hem de Tacikler arasında,

yayıldı.

Not-:(1)

Hacegan tarikatı,

?Bahâeddin Nakşibend?in,

unutulmaya yüz tutan prensiplerini,

tekrar ortaya koymasından dolayı?,

Nakşibendiyye adını aldı.