Allah insanı,

?nefs ve akıl?,

yükleyerek yaratır.

Ayrıca da,

?cüzi irade? verir.

İnsan bu donatı ile,

dünyaya gelir.

Ve?

Hayat macerası başlar.

Bu maceranın,

baş rolünü

nefs ve akıl oynar.

****

Ramazan ayı,

ruhun eğitimi,

nefs?in ıslâhı,

ahlâkın değiştirilmesi

ve güzelleştirilmesi;

sıhhat, istirahat, ibadet

ve Allah?ın emirlerine itaat ayıdır.

Her yıl bir ay süren,

tâlim-terbiye evresi;

geceli-gündüzlü,

bir çalışmadır...

****
İnsanın,

*- en büyük,

*- en tehlikeli,

*- en gizli,

*- en fecî,

düşmanı kendisidir.

Başka bir deyişle;

nefsidir (ego?sudur).

****

Pek çok insan,

onun düşman olduğunun,

farkında bile değildir.

Halbuki en büyük;

*- hatalar,

*- yanılgılar,

*- yenilgiler,

*- ayıplar,

*- kusurlar,

*- suçlar

hep ondan kaynaklanır.

****
Nefs tembeldir,

yatmak uyumak ister;

halbuki hayat,

devamlı bir uğraştır;

*- uyumamayı,

*- gevşememeyi,

*- gaflete düşmemeyi,

*- sıkı çalışmayı,

*- ter dökmeyi,

*- gayret etmeyi,

gerektirir.
****
Nefs açgözlüdür;

*- patlayıncaya kadar yer.

*- şımarır,

*- azar;

haram-helâl ayırmaz,

*- hak,

*- hukuk,

*- eşitlik

*- insaf,

tanımaz.

Sabırsızdır, fedakârlık bilmez,

başkalarını düşünmez.

****

Nefs çok şehvetlidir,

flört ister,

aşk ister;

nikâhla yetinmez,

zinâya kayar.

Haramı özler,

yuva yıkar,

kan döker,

can verir,

can alır, kâtil olur.

****
Nefs, ehli keyiftir,

havâîdir,

haylazdır,

yaramazdır.

****

Zenginlik, makam ister.

Kudret, iktidar ister,

ister de ister,

yetinmeyi bilmez.

****

Bu nefsi ıslâh etmek gerekir.

Kurtuluşun başka yolu yoktur.
Nefsini terbiye eden,

insan-ı kâmil olur.

****

Ramazan ayı,

*- oruç,

*- teravih,

*- zikir,

*- hayır-hasenat,

nefsin ıslahı için,

çok güzel, bir fırsattır.

****

Kimi, aklını doğru kullanıp,

mutlu olur.

Kimi kullanamayıp;

nefsinin esiri olur,

ıstırap çeker.