Adem ve Havva'nın

yaratıldığı andan itibaren,

İnsanlar öğrenme,

ihtiyacı, içinde olmuştur.

Öğretmenlik,

bu ihtiyaçtan,

doğmuştur.

Bu açıdan bakıldığında,

Peygamberlerin tümü,

öğretmendir.

****

Peygamberler

"yaşadıkları dönemin,

idrak seviyesine" göre,

kusursuzdur.

****

Allah onları;

*-iyi ile kötüyü

*-çirkin ile güzeli

*-faydalı ile zararlıyı

*-haram ile helali

*-günah ile sevabı

*-edep ile edepsizliği

insanların,

ayırt edebilir hale,

gelmeleri için,

Ayrıca da;

okuyup,

anlayıp,

düşünerek,

bilmediklerini,

öğrenmelerini

sağlatmak için,

görevlendirmiştir.

****

Yüce Allah,

Peygamberimizi,

İnsanlık alemine

örnek olsun diye

yaratmıştır.

****

Peygamberimiz de,

kendisine tevdi edilen

bu görevleri,

*-Kendisine,

vahiy yolu ile gelen,

Allah kelamlarını,

tebliğ ederek,

(misal:

"Seni yaratan,

Allah'ın, adı ile,

oku" ayeti)

*-Kur'an ayetlerinin,

daha iyi ve tafsilatlı,

anlaşılması amacı ile,

hadisler söyleyerek

ve "örnek" olacak

davranışlar (sünnetler)

sergileyerek,

yapmıştır.

****

Bu açıdan bakınca:

Öğretmenlik,

kutsal bir meslektir.

Bu mesleği ifa eden,

öğretmenlerin,

Peygamberimizin,

postunda oturduğunu,

söylememiz gerekir.

****

Peki!!!!

Bu günün şartlarında,

tüm öğretmenler için,

bunu rahatlıkla,

söyleyebilir miyiz?

***

Peygamberimizin postunda,

oturmaya layık olacak nitelikte,

davranışlar sergileyerek,

gelecek nesillere,

örnek olan öğretmenlerimiz,

yeterince var mı?

Yoksa;

"örnek öğretmenler",

Kelaynak kuşları gibi,

giderek azalıyor mu?

Ne dersiniz?

Not: ilgisi nedeni ile başyazımdaki,

BİR " ÖRNEK ÖĞRETMENİN"

ÖLÜMÜ başlıklı yazıyı okumanızı öneririm.