Hayvan, doğar, yaşar, ölür.

İnsan da, doğar, yaşar, ölür.

Hayvan, yer, içer, mıçar.

İnsan da, yer, içer, mıçar.

Hayvan ile insanın,

pek çok özelliği aynıdır.

O nedenle ikisine de primat denir.

****

İnsanı hayvandan ayıran,

Özellikler pek azdır.

Az olan bu özelliklerin başında,

*-okumak,

*-anlamak,

*-düşünmek,

gelir

****

Hayvanların,

hiç biri:

*-Okuyamaz,

*-Anlayamaz,

*-Düşünemez.

Çünkü; Allah bu yetileri,

onlara değil vekil'im dediği,

insana vermiştir.

[Bu durum,

bakara suresi.

30. ayette

şöyle anlatılır:

(Hani, Rabbin meleklere,

"Ben yeryüzünde,

bir halife yaratacağım"

demişti.)]

****

Vekiline verdiği,

ilk emir,

"Oku" olmuştur.

O nedenle,

"teorik" olarak,

her insan,

*-Okuyabilir

*-Anlayabilir

*-Düşünebilir.

Lakin…

Her insan,

"oku"

emrine uymaz.

Çoğunluk sevap umarak(!),

"Üfler".

****

*-Okumayıp üflediği için,

anlamaz.

*-Anlamadığı için,

düşünmez.

*-Düşünmediği için,

öğüt almaz.

****

Bu durum,

Kamer suresinde,

dört defa tekrarlanarak,

anlatılmıştır

(s/54-a/17,22,32,40):

[Andolsun biz Kur'anı,

düşünüp öğüt almak için,

kolaylaştırdık.

Var mı düşünüp öğüt alan? ]

****

Gelin bu ayetleri inceleyelim.

Bunlarda Allah,

"andolsun" diyerek yemin ediyor.

Neden?

*-Okumanın,

*-anlamanın,

*-düşünmenin,

kolay olduğuna,

inandırmak için.

****

-Peki!!!

İnsanların çoğunluğu,

inanıp,

Allahın emrine uyar mı?

-Yoo…

-Uysalar;

yani "kainatı var eden,

ilahi kanunları ve

Kur'an ayetlerini(1),

okusalar, anlasalar, düşünseler,

öğüt almazlar mı?

Öğüt alsalar,

"Homo Ekonomikus" denen tip,

varlığını sürdürebilir mi?

****

Not:(1)-Kur'an ayetleri

1. İnsanın kaderi kendi boynuna bağlı.
sure17/ayet13

2. İnsan zayıf yaratıldı.
s4/a28/s 21/a37

3. İnsanın unutkanlığı,nankörlüğü.
s10/a121.

4. Şeytan insanın düşmanıdır.
s12/a5/s17/a53

5. Şeytan insanı yarı yolda bırakır.
s25/a29

6. Şeytanın insana söylemi.
s59/a16

7. Allah insana şahdamarından daha yakın.
s50/a16

8. İnsan acelecidir.
s17/a11/s21/a37

9. İnsana bilmediklerini Allah öğretti, ancak insan azar.
s 96/a5

10. İnsan kötü şey için de dua eder.
s 17/a11

11. İnsan cimridir.
s 17/a100

12. İnsan tartışmaya çok düşkündür.
s18/a54

13. İnsan Allah'a karşı düşman oluveriyor.
s 36/a77

14. İnsan için ancak kendi çalışması-emeği vardır.
s 53/a39

15. İnsan endişeli bir karaktere sahiptir.
s 70/a19

16. İnsan her şeyin önüne serilmesini ister.
s 75/a5

17. İnsanın ahiret günü şaşkınlığı, durumu.
s75/a10,13,14 s79/a35/s18/a6/s 89/a23 /s99/a3

19. İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor.
s 75/a36

20. İnsan zarardadır.
s103/a2