Osmanlı İmparatorluğu,

şemsiyesi altında,

pek çok etnik grup vardı.

O dönemde,

Milliyetçilik diye kavram yoktu.

Türk olmak önemli değildi.

Osmanlı da halk ile seçkinler kopuktu.

Seçkinler Arapça ve Farsça,

kelimeler kullanırdı.

Halkın konuştuğu Türkçede,

bunlar pek yoktu.

* * *

Özelliklede;

"Yavuz Sultan Selim'in,

halife olmasından,

(1517) itibaren"

Araplara,

Kavm-i Necip

(asil kavim),

dendi.

Osmanlıca da,

Arapça kelimeler iyice çoğaldı.

Arapça bilenler itibar kazandı,

* * *

Bunun nedeni

Hz peygambere atfedilen,

"Arapları üstün gösteren

ve Türkleri aşağılayan",

uydurma hadislerdi.(1)

* * *

Bu tip hadisler

ve sair sebeplerle,

Türkler ve Türkçe aşağılandı.

İşte birkaç,

aşağılanma belgesi:

Osmanlı tarihçisi Naima,

"Tarih" inde,

Türkler için,

"nadan",

yani kaba Türk,

idraksiz Türk,

hilekar Türk

ifadelerini kullanmaktadır.
* * *

Falih Rıfkı Atay,

"Batış Yılları"

isimli eserinde,

çocukluk yıllarında,

Türk sözcüğünün,

kaba ve yabani,

anlamına geldiğini,

vatan sözcüğünün,

yasak olduğunu,

Beyoğlu'nda,

dükkanlardan çoğunun,

Türkçe konuşana,

lütfen tenezzül ettiğini,

yazar...

* * *

Ziya Gökalp,

"Türkçülüğün esasları"

adlı eserinde,

idare edenlerle,

Türk halkın arasındaki,

derin uçurumu,

şöyle anlatır:

"Osmanlı yönetici sınıfı,

kendini millet-i hakime

(egemen ulus),

suretinde görür,

idare ettiği Türklere,

millet-i mahkure

(aşağı ulus),

nazarıyla bakardı.

Osmanlı Türk'e daima

‘Eşek Türk' derdi..."

* * *
Bu gerçekler,

ortada olduğu halde,

maalesef ülkemizde hala,

Arapça ve Arap hayranı,

bu ülkeyi Araplaştırıp,

"ya lellici"

yapmak isteyen,

"bilgi fukarası",

zavallılar var..

Allah onlara,

Akıl-fikir ihsan eylesin...

* * *

(1):Arapları üstün gösteren

ve Türkleri aşağılayan",

uydurma hadisler den,

bazı örnekler:

*-Arapları yüceltenlerden,

örnekler:

Güya,

Hz Muhammed,

şunları söylemiş:

Arapları sevmek,

şu üç nedenle zorunludur:

Çünkü ben bir Arap'ım,

çünkü Kur'an Arapça inmiştir,

çünkü cennet sakinleri,

Arapça konuşurlar.

* * *

Arapları seven beni seviyor demektir.

Kim ki Arap'tan hoşlanmaz

ya da Arap'tan nefret eder,

o mutlaka benden nefret ediyor sayılır.

* * *

Arapları sevmek iman sahibi olmak demektir,

onlardan nefret etmek imansızlık demektir.

* * *

İnsanlığın en mükemmel

ve yüce olanı Araplardır.

Arapların en yücesi Kureyşliler'dir.

Kureyş'lilerin en yücesi de,

Beni Haşim kabilesidir.

* * *

Arapları küçülten,

müşrik sayılmalıdır.

Arap'ın varlığı demek,

İslâmiyet'in, var olup

yaşaması demektir."

*-Türkleri aşağılayan,

uydurma hadislerden,

örnekler:

Sakın Türk'ü insan sanma/

Bir an bile olsa Türk'le birlikte olma/

Türk eline şeker alsa o şeker zehir olur/

Türk'ün başını keserken sakın gam yeme/

Baban da olsa Türk'ü öldür.

* * *

Küçük gözlü, kırmızı yüzlü

ve suratları kalın deriden yapılmış,

kalkanlara benzer,

Türklere (Yecüc- Mecüc'e) karşı,

savaşlar yapmadıkça,

hüküm günü gelmiş olmayacaktır"

* * *

Size ilişmedikçe,

siz de Türklere ilişmeyiniz.

Çünkü severlerse sizi soyarlar.

Sevmezlerse sizi gebertirler..

* * *

Kıyamet kopmadan az önce siz,

kıldan çarıklar giymiş bir milletle,

muharebe edeceksiniz.

Onların yüzleri sanki

(çekiçle dövülmüş)

derilerle kılıflı kalkan gibidir.

Çehreleri kırmızı,

gözleri çekiktir.
* * *
Şüphesiz ümmetimi,

üç defa,

"yüzleri geniş,

çehreleri sanki ,

derilerle kaplanmış,

kalkanlar gibi olan",

bir kavim kovalayacak

ve sonunda ,

Arap Yarımadası'na,

yetişeceklerdir.

İşte onlar Türklerdir.

Onlar mutlaka,

atlarını,

Müslümanların mescitlerinin,

direklerine bağlayacaklardır."

Not:Diyanet, Araplar

ve yardakçılarınca uydurulmuş,

ırkçı hadisleri eleme kararı aldı.

Bunların ayıklanmasında,

Hz. Muhammed'in

"Arabın Aceme,

Acemin Araba,

hiçbir ırkın,

başka bir ırka,

beyazın siyaha,

üstünlüğü yoktur"

hadisini referans noktası kabul etti.

23 ilahiyat fakültesindeki,

100'e yakın hadis hocası,

Bu proje üzerinde çalıştı.

(Belki de o proje tamamlanmıştır.)