Nakşibendiliğin felsefesi,

Hint mistisizminden,

etkilenmiştir.

Dolayısı ile kaynağı:

*-Brahmanizm

*-Budizm,

gibi ?Hint? dinleridir.

****

Nakşîbendilik;

hemen, hemen bütünüyle;

?Budizm felsefesinin,

temeli üzerine,

kurulu olduğundan?,

kavramların çoğu,

bu inançtan alınmıştır.

****

?Bazıları Hint kökenli olan?,

Nakşibendi şeyhleri,

bu kavramları,

Sanskritçe?den,

*-Arapça?ya

*-Farsça?ya,

çevirmişlerdir(*).

****

Bu dinlerden,

? alınan kurallar?,

Arapça

ve Farsça terimler,

kullanılarak,

Müslümanlığa uyarlanmıştır.

****  

Nakşibendi Şeyhleri

ve onların,

birinci derecedeki halifeleri,

tarikatın felsefesi ile ilgilenirler.

Sıradan müritlerin,

bu konuda yeterli bilgisi olmaz.

****

Bu felsefenin,

ana amacı:

toplumu;

siyasal, sosyal

ve ekonomik alanda,

yönetmek ve yönlendirmektir.

****

İkinci derecedeki,

amacı ise;

kişiyi,

toplumu,

birinci amaç için,

?eğitmek, hazır hale?,

getirmektir. 

 

Not-:

(*) Terimler ve karşılıkları:

 

Yoga: Râbıta

Çitta: Hûş der dem

Mantra: Wird

Vritti: Masiva

Nirvana: Fenâfillâh

Samadhi: Rabıta-i telebbusî

Upanişad: Seyr-u Sülûk adabı

Penc Prana: Letaif-i Hamse

****

1.Upana: Kalp

2.Prana samana: Ruh

3.Apana: Sır