Uzun zamandır mezhepler ile ilgili,

ansiklopedik bilgileri yazmaktayım.

Daha yazacak çok şey var.

Bitecek gibi değil.

O nedenle, geriye kalanların,

isimlerini sıralayıp,

onların içinden iki tanesini de,

kısaca anlatıp,

bu bahse son vereceğim

****

Galiyye(1)

Havaric,Cehmiyye,Dırariyye, Hüseniyye, Bekiriyye,

Amme, Ashaı Hadis, Külabbiyye,

Muğiriyye Harbiye,Mensuriyye, Cenahiyye,

Hattabiyye, Gurabiyye, Mufavvıza, Zemmiyye, Hululiyye

Sebeiyye, Kamiliyye, Albaiyye, Mğiriyye, Mnsuriyye,Keyyaliyye, Hisamiyye, Numariyye

İshakiyye

****

(1) Galiyye de 15 fırkaya ayrılır:

Beyaniyye, Cenahiyye, Harriyye,Muğiriyye,Mansuriyye, Muammeriyye,Beziğiyle, Umeyriyye, Mufaddaliyye,

Şurayiyye,Nemiriyye, Sebeiyye, Mufavvızca.

****

Galiyye?nin ilk ikisi:

1-BEYANİYYE:

Beyan et-Temim?e uyarlar.

Bunlara göre;

imamlık,

Muhammed b. Hanefiyye?den,

oğlu Ebu Haşim?e ,

ondan da Beyan?a geçmiştir.

Beyaniyye mensupları,

Beyan hakkında,

ayrılığa düşmüşlerdi.

Bir kısmı,

onun peygamber olduğunu,

diğer kısmı da,

?onun ifadesine dayanarak?

ilah olduğunu söylemişti.

Çünkü o,

Al-i İmran suresi 138. ayette:

?Bu, insanlar için bir beyan,

sakınanlar için yol gösterici öğüttür.?

İfadesindeki beyanın,

kendisi olduğunu söylemişti.

Sonra o,

ism-i azam?ı bildiğini,

ilahın nurdan yaratıldığını

ve yüzü dışındaki her şeyinin,

yok olacağını iddia emişti.

****

Vali Halid bin Kasri,

Beyanı öldürttü.

İbn Hazm, bunların kesinlikle,

İslam taifesinden sayılmayacağını,

onlara büyük kafirler denileceğini söylemişti.

****

2-CENAHİYYE:

Abdullah b.Muaviye b. Abdillah b.Cafer kendisinin,

Ali ve onun oğullarından sonra gelen,

imam olduğunu  söyledi.

Onun imamlığına beyat ettiler.

Abdullah kendisinin Rab olduğunu,

Allah?ın ruhunun,

önce ademde,

sonra Şit?te olduğunu,

sonra Aliye ulaşıncaya kadar,

peygamberler ve imamlar arasında,

dönüp dolaştığını sonra da,

kendisine geçtiğini söyledi.

Bunlar kıyameti inkar ederler,

leş ve içkiyi helal görürler.

Maide suresi 93. ayetini de(*),

bu doğrultu da tevil etmişlerdi.

Not-:(*)

Maide s.a/93

İman edip iyi ameller işleyenler,

Allah?tan korkup iman ettikleri,

arkasından yine Allah?tan korkup,

müminliklerini devam ettirdikleri

ve sonra yine Allah?tan korkup,

iyilik yaptıkları takdirde,

vaktiyle tattıkları,

haram yiyecek ve içeceklerden dolayı,

sorumlu tutulmazlar.

Hiç kuşkusuz Allah,

iyilik yapanları sever