CAFERİLİK

Caferilik veya Onikiciler

(Arapca´da Isnaaşeriyye),

on iki imama inanan "Şii -Alevi " mezhebidir.

Caferiler için İmamilik de kullanılan terimler arasındadır.

****

Şia´nın yüzde seksen´i Caferidir.

Azerbaycan,

İran,

Irak,

Lübnan,

Yemen,

Bahreyn´de hakim Şiî mezhebidir.

Alevi´lerin tamamı da "Caferî" Mezhebindendir.

****

Caferilikte dini hukuk ilkeleri,

Kur?an ve Sünnetten çıkarılır.

Sünni ve Şiilik arasındaki farklılık,

Şiiliğin Muhammed´den sonra,

ilk yöneticinin,

hem peygamberin vasiyetiyle,

hem de İlahi seçimle,

Ali olması gerektiğine inanılmasıdır.

****

Bunun sonucu olarak Caferiler:

12 İmam kanalıyla gelen,

Hz Muhammed´in hadislerini takip ederler.

Sünnilerin makbul halife kabul ettikleri,

Hz Ebubekir,

Hz Ömer,

Hz Osman,

kanalıyla gelen hadisleri kabul etmez,

onları model almazlar.

****

Hz Muhammed ve kızı Fatma´nın yanı sıra,

On iki imama masumluk ve yanılmazlık atfederler.

Sadece bu grubun sözlerini ve yaptıklarını,

kendilerine örnek alırlar.

****

Caferilik´te ibadet öncesi yapılan temizlikte,

ayaklar yıkanmak yerine,

hafif ıslak olan eller,

ayaklara sürülüp,

mesh edilir.

****

Namaz Sünnilikteki gibi beş vakit kabul edilir.

Ancak öğle ile ikindi,

akşam ile yatsı namazlar,

birleştirilerek cem edilir.

****

Caferilikte, Sünnilerde olduğu gibi,

evliliğin pek çok kuralı,

kabul edilmekle birlikte,

Caferilerde tarafların,

önceden evliliklerine süre tayin ederek,

evlenmeleri (Mut´a nikahı denir) geçerli bir uygulamadır.

Geçici evlilik de denilen Mut´a,

tüm Sünni mezheplerce geçersiz kabul edilmektedir.

Türkiye Alevilerinde,

böyle bir durum geçerli değildir.

****

Sünnilerden farklı olarak,

Caferilerde Humus denilen,

gelirin beşte birinden alınan,

bir vergi bulunmaktadır.

Zekattan farklıdır.

Caferi din adamlarına göre,

Humus´un bir parçası,

İmamların soyundan gelen kimselere,

fakir, yetim olan Seyyidlere,

ikinci parçası da,

dini bilgisi geniş olup,

hüküm verebilen,

Müçtehitlere verilir.