ALEVİLİK MEZHEBİ

Alevîler İslam?ı benimser.

Allah?ın birliğine inanır.

Hz Muhammed?i peygamber kabul eder.

Kitapları Kur?andır.

Ehlibeyt aşığıdırlar.

İbadetlerini Arapça yapmazlar.

Kıyam, rûku ve secde vardır.

Ümmeti değil,

özgür insan fikrini kabul eden,

bir mezheptir.

****

Tanrı korkusunu değil,

sevgisini benimserler.

Kuran?ın şekline değil,

özünü kabul ettiklerini söylerler.

Bunun amacı

?Seyr-ü süluk?

Yani ruhsal olgunlaşma olan,

bir tasavvuf yoludur.

****

Alevilik özünü insan sevgisinden alır.

Aleviler Tanrı?nın insanda tecelli ettiğine inanırlar.

İbadette kadın erkek ayrımı yapmazlar.

Öz dillerinde, musiki ve semahla inancılarını icra ederler.

****

Alevîlik?te;

*- Allah,

*-Muhammet,

*-Ali

üçlemesi vardır.

Alevi deyimi,

?Ali yandaşı?

anlamında kullanılmaktadır.

****

Alevîliğin Şiiliğin bir kolu mudur?

Ayrı bir mezhep midir?

Konu tartışmalıdır.

Şiilik, Sünnilikten sonra,

en yaygın ikinci mezheptir.

İkisinin de çıkış noktası aynı olsa da,

anlayış ve uygulama farkları vardır.

****

Batı kaynakları Alevîliği,

Şiîliğin bir kolu, ya da;

?Türklerin Şiilik yorumu?

olarak tanımlar.

****

Cem Vakfına göre,

Caferiliğin,

Anadolu?daki

?tasavvufi?

uygulamasıdır

Bazı kaynaklarda,

Anadolu Aleviliği

?Heterodoks Şiilik?;

İran Aleviliği ise

?Ortodoks Şiilik?

olarak belirtilir.

****

Hz Peygamberin vefatının ardından,

Ali?nin hilafetini destekleyenler ile,

desteklemeyenler ayrışmışlardır.

Bir diğer ayrışma da,

Veda hutbesi?ndeki

?emanetler?

konusunda yaşanmıştır.

Şii inanışına göre,

hutbede Hz Muhammed,

Müslümanlara, Kuranı

ve Ehli Beyt?i emanet etmiştir.

Sünni inanışa göre ise;

emanet edilen Kuran-ı Kerim

ve peygamberin sünnetidir.

****

Anadolu Alevilerinin,

deyişleri ve ibadetleri incelendiğinde,

Ali ve Ehli Beyt?e bağlılığı görülür.

Bu Şia-Alevilik ilişkisi tezini güçlendirir.

Şii ibadet ve yaşam tarzı ile,

Alevilerin ibadet

ve yaşam tarzları arasında,

farklılıklar vardır.

Şiilik ve Sünnilik de,

ibadet yeri camidir,

Aleviler için,

ibadet yeri cem evidir.

Şii camileri ile,

Cem evlerinin,

ibadet saatleri birbirine benzer.

****

Dünyanın dört bir yanında,

Aleviler yaşamaktadır.

Balkanlarda Alevi çoktur.