MÜŞEBBİHE

Allah?ı yaratıklarına benzeten,

fırkaya verilen isimdir.

****

Allah?ın zatını insanlara benzetenler,

Şia?nın fırkalarıdır.

Bunlardan Abdullah b. Sebe?,

Hz. Ali?yi ilâh olarak vasıflandırmıştır.

****

Müşebbihe?nin bir çok fırkaları vardır.

En meşhurları ise, Hişâmiyye fırkasıdır.

****

Hişâm,

Peygamber(s.a.s.)?in

*-Kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır

*- Senin benim yanımda durumun,

Hârun?un Mûsâ?nın yanındaki durumu gibidir.

*-Ne var ki benden sonra peygamber yoktur

*-Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır

gibi sözleriyle Hz. Ali?yi,

kendisinden sonra,

halife tayin ettiğini iddia etmiştir.

Ayrıca Hz. Ali?nin masum olduğunu,

yanılma ve bilgisizlikten, gafletten,

tamamen uzak bulunduğunu ileri sürmüştür.

****

Allah?ın sıfatlarını,

insanların sıfatlarına benzetenler ise,

Basra ekolünden kimselerdir.

Bunlar, Allah?ın iradesinin,

insanların iradesi gibi olduğunu,

Allah?ın konuşmasının da,

insanların konuşması gibi,

aynı nitelikleri taşıdığını söylemişlerdir.

****

Müşebbihe fırkaları genelde,

aşırı Şiîler arasında çıkmıştır.

Müşebbihe?nin sapık bir fırka olduğu açıktır.

.

Mutezile,

Ehl-; Sünnet mensuplarını,

âhirette Allah?ın görüleceğini söylemeleri

ve Allah?ın sıfatlarını kabul etmeleri sebebiyle,

Müşebbihe olmakla suçlamışlardır.

****

Onlara göre;

Allah?ın görüleceğini söylemek,

aynı zamanda Allah?ın cisim olduğunu,

belli bir mekânda

ve belli bir yönde olduğunu,

söylemekle eş anlamlıdır

****

Yüce Allah, kendisine benzer,

hiç bir şeyin olamayacağını,

Kur?ân?da ifade etmektedir:

Ona benzer hiç bir şey yoktur.

O, işitendir, görendir? (eş-Şûrâ, 42/11).

Yaratıklarından hiç bir şey,

O?na benzemez.

O da yaratıklarına benzemez.