Abdülkadir Geylani,

şöyle vasiyet etmişti.

****

Ey oğul!

Sana Allah?tan korkmanı

dînin emir ve yasaklarına riâyet etmeni

ve hudûdunu aşmamanı,

vasiyet ederim.

****

Ey oğul!

Bizim yolumuz,

Kitap ve Sünnet yoludur.

Kalbin selâmeti;

*-el açıklığı,

*-cömertlik,

*-cefâya katlanmak

*-din kardeşlerinin kusurlarını,

affetmek üzere,

kurulmuştur.

****

Ey oğul!

Allah adamlarıyla berâber ol.

tasavvuf büyüklerine hürmet et!

Din kardeşlerinle iyi geçin!

Küçük ve büyüklere nasîhat et.

Kimseye düşmanlık etme!

****

Ey oğul!

Fakirliğin hakîkati,

senin gibi olana muhtaç olmamak,

zenginliğin hakîkati ise,

senin gibi olandan,

bir şey istememektir.

Tasavvuf hâldir, söz değildir,

söz ile de ele geçmez.

Allah?tan başkasına,

ihtiyaç duymayan birisini görürsen,

ona, ilim ile değil,

yumuşaklık, güler yüz

ve tatlı söz ile muâmele et!

Zîrâ ilim,

onu ürkütür,

yumuşaklık ise,

yaklaştırır.

****

Ey oğul!

Zenginlerle sohbetin,

görüşmen izzet ile,

onlara değer vermeyerek,

fakirlerle görüşmen ise,

kendine değer vermeyerek, olsun.

İhlâs üzere ol!

İhlâs,

?insanların görmesinden sakınmamak,

yaratanın gördüğünü unutmamaktır?.

Allahdan gelene râzı ol.

Allah adamlarının huzûrunda,

şu üç halde bulun:

*-Alcak gönüllülük,

*-iyi geçinmek

*-ve kötülüklerden arınmış bir kalp ile.

****

Hakîkî yaşamak,

nefsini öldürmenle,

nefsinin arzularını,

haram ve zararlı isteklerini,

yerine getirmemenle olur.

****

Not-:

Kadiri tarikatına, girebilmenin ilk şartı,

şeriat kapısının makamlarını, başarı ile geçebilmiş olmaktır.

Bu makamlar şunlardır:

*-İman etmek,

*-İlim öğrenmek

*-İbadet etmek

*-Haramdan uzaklaşmak

*-Ailesine faydalı olmak

*-Çevreye zarar vermemek,

*-Peygamberin emirlerine uymak

*-Şefkatli olmak

*-Temiz olmak

*-Yaramaz işlerden sakınmak

****

Eskiden, bu makamları,

tam olarak başaramayanlar,

tarikata kabul edilmezlerdi.