Geçen haftaki

?Tövbekar borsacı papaz olursa?

başlıklı yazımın son kısmında:

[Mişkov, vahşi kapitalizmden

ve de nefsinin esiri olma ıstırabından,

kurtulmak için papaz olmuş.

Bizim için de aynı belalardan,

kurtulma yolu vardır.

****

O yol Pakistanlı büyük düşünür, şair,

Muhammet İkbal?in ;

Müslümanlardan kaçtım,

Müslümanlığa sığındım.

dizesinde tanımladığı yoldur.]

demiştim.

****

Muhammet İkbal?in tanımladığı,

bu yolun açıklamasını,

Sn N.Kemal Zeybek

?10.10.2007 tarihi köşe yazısında?

çok güzel yapmış.

İşte o yazı:

[Mehmet Akif?i unutmamalıyız...

Safahat?ı çok okumalıyız...

Bugün Akif?in,

yüzlerce yıllık geçmişimizin,

temel yanlışını,

bugünkü durumumuzu

ve çıkış yolunu özetleyen mısralarını,

sunmak istiyorum.

(Biz İbn-i Sina?yı bir yana iterken,

Batılılar ona ulaştı

ve aramızdaki fark bundan oluştu,

diye düşünüyorum.)

Medresen var mı?
Bence o çoktan yürüdü.
Hadi göster bakayım,

şimdi de İbnürrüşd?ü?
İbn-i Sina neye yok?

Nerde Gazali görelim?
Hani Seyyid gibi,

Razi gibi üç beş alim?
En büyük fazılınız:

bunların asarından
Belki on şerhe bakıp,
Bir kuru mana çıkaran,
Yedi yüz yıllık eserlerle,

bu dinin hala,
İhtiyacatını kabil mi telafi?

Asla.
Doğrudan doğruya,

Kur?andan alıp ilhamı,
Asrın idrakine,

söyletmeliyiz İslamı,
Kuru dava ile olmaz bu,

fakat ilim ister;
Ben o kudrette adam
Görmüyorum,

sen göster.
Madem ki bu din:
Din-i beşer,

din-i hayat,
Beşerin Hakka refik
olmak için vicdanı,
Beşeriyetle beraber,

yürümektir şanı...

****

?SAF İSLAM? NEREDE
Akif?in şiirlerinde ağırlıklı konu,

İslam?ı anlamayan Müslümanlardır.

Pakistan?ın Akif?i olan,

Muhammed İkbal de,

bu konuda dertli idi.

Bir şiirinde diyor ki:

?Kaçtım Müslümanlardan

/ Sığındım Müslümanlığa.?

Bugünkü medeniyetin temelinde

?İslam Medeniyeti? olduğu,

bilinen bir gerçek...

Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Harezmi olmasalardı...

?Endülüs? olmasaydı...

Avrupa karanlıktan

ve karanlıkçılıktan nasıl kurtulacaktı?

Ancak bugünkü Müslümanların,

İslam medeniyetini var eden iklimin,

çok ötesinde oldukları da,

bir başka gerçek.

Soralım ?Caferi Sadık?ları,

İmam-ı Azam?ları? var eden,

Farabi?leri ortaya çıkaran iklim,

şimdi nerede?..

****

Açıkça söylemek lazım:

?Gazali?yi,

Nizamiye medreselerini,

eğrisiyle, doğrusuyla,

tartışmadan çıkış kapısını bulamayız.

Osmanlı?yı çökerten sebepler arasında

?Kadızadeliler? felaketini görmeden,

gerçeği anlayamayız.?

****

Meselemiz çok derindir.

İslam?ın safiyetini yitirdik.

?Saf İslam?ı aramalıyız.

Sultanların ve siyasetçilerin keyiflerine göre,

İslam?a sokuşturulanları,

İslam?dan çıkanları tespit etmeliyiz.

Din bilginlerinin,

?Nas? haline gelen görüşlerini de,

yeniden tartışmalıyız.

Evrenlerin övüncünün anlattığı İslam?ı,

yeniden dinlemeliyiz.

Tarihi olanla, dini olanı ayırmayı bilmeliyiz.

****

?Saf İslam?ı,

yani yalnız Allah için olan,

İslam?ı yakalayamazsak,

daha çok yanarız.

Akif?in dediği gibi...

İkbal?in dediği gibi...

****

Bilmeliyiz ki

?İslam insan içindir,

insan İslam için değildir?.

İnsan yaratılmışların en kutlusudur.

İnsan evrenlerin özetidir.

İnsan, Allah?ın yeryüzündeki halifesidir.

?Biz insanın sırrıyız,

insan bizim sırrımızdır?

sözü Allah?ın sözüdür.

****

İnsan

?En yüksek yaratık?

noktasında yaratılmış,

sonra en aşağılara indirilmiştir.

İnsana düşen,

yeniden en yücelere ulaşmanın,

yollarında yürümektir.

İşte,

İslam?ın insana sunduğu,

hizmet budur.

****

İslam?ın yollarında,

zulme yer yoktur.

İnsana saygı göstermeyen,

hiçbir düşünce İslami olamaz.

Adı ne olursa olsun...

****

Prof. Dr. M. Hamidullah,

?Hz. Muhammed?in Savaşları?

adlı kitabında diyor ki:

?İslam 10 yıl içinde,

bugünkü Avrupa kıtası büyüklüğünde,

bir sahaya yayıldı.

Müslümanlardan ölenlerin sayısı 100,

düşmanların ise 120 idi.?

İslam Müslümanlara sadece halkını,

milletini ve mazlumları savunma amacıyla,

savaş izni ve emri vermiştir.

****

Allah?a ulaşmanın yolu,

insana hizmetten geçer.

İnsanı öldürmek değil,

yaşatmak esastır.

Din yalnızca Allah için olmalıdır.

Dini siyasete bulaştıranlar;

dini ideoloji, doktrin,

teşkilat tüzüğü durumuna düşürenler;

dini oyun-eğlence aracı yapanlar,

insanın değerini anlayamazlar.

Bunlar İslam?ın yüce saflığından,

ne kadar da uzaktırlar.

****

Ne diyordu Ahmet Yesevi Atamız:

?Diyorum ki kim Allah?ı görmek,

ona ulaşmak istiyorsa,

bütün gücüyle garip, yoksul

ve yetimlerin gönlünü alsın.

Allah?ın elçisi en yüce makama,

yani Mirac?a bu yolla çıktı.?]