(geçen haftaki yazının devamı)

2-AVRUPA (Siyasi durum)
Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca yerine Vizigot, Ostrogot ve Frank krallıkları kurulmuştu.

Bu dönemde Avrupa karışıklıklar içinde kaldı.

Krallar, ülkelerini koruyamadı.

Feodalite (derebeylik) ortaya çıktı.
****
Hz. İsa?dan sonra Havarileri Hıristiyanlığı yaymaya başladı.

Theodosios zamanında putperestlik kanun dışı ilan edildi.

Hıristiyanlık, Roma İmparatorluğunun resmi dini oldu.

Doğu Hıristiyanları kendilerine Ortodoks,

Batı Hıristiyanları Katolik dediler.

Daha sonra Protestanlık ortaya çıktı.

****
3- AFRİKA
Habeş Aksum Krallığı Yemen?e hakim oldu.(m.s.525).

Krallık VII. Yüzyılın başlarında çökmeye başladı.

Habeşler önceleri putperest idiler.

Hıristiyan misyonerleri bu ülkede faaliyette bulundu.

VI. yüzyıl başında Hıristiyanlık bu ülkeye yerleşti

(Hz. Muhammed , Kureyşlilerin bir kısmına Hıristiyan Habeş kralı Necaşi?nin yanına gitmelerini tavsiye etti. Bir grup 615 yılında Habeşistan?a göç etti.)

B-) İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI
Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke?de doğdu.

Annesi Âmine, babası Abdullah idi.

Doğmadan önce babasını, çocuk yaşta annesini kaybetti.

Önce dedesi Abdulmuttalip, sonrada amcası Ebu Talip tarafından himaye edildi. Gençliğinde ticaretle meşgul oldu.

Bu sayede birçok yeri tanıdı.

Dürüstlüğü nedeniyle kendisine ? Muhammed`ül Emin ? dendi.

25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi,

Hz. Muhammed?e 40 yaşında ilk vahiy geldi.
? Oku! Yaradan Rabbinin adıyla oku ? denilmekte idi.

İslamiyet?i kabul edenlerin sayısı zamanla arttı.

****

Yeni inanç nedeni ile, Mekke?nin ileri gelenleri:

*-Nüfuslarını yitirmekten endişelendiler.
*- putperestliği ortadan kaldıracağından kaygılandılar.
*-İslamiyet, Mekke dışından Kâbe?yi ziyarete gelenler arasında da yayıldı.
*-Müslümanlar Hz. Peygamber?in izniyle Mekke?den Medine?ye göç ettiler.

*-En son hicret edenler ise, Hz. Peygamber ve yakın arkadaşı Hz. Ebubekir oldu.(622).
*-Hicret ile, Müslümanlar rahat bir nefes aldılar.

*-Hz. Peygamber, Medinelilerle (Yahudiler dahil) bir sözleşme yaptı.

*-Buna göre Yahudiler, din ve ibadetlerinde serbest olacaklar, Medine?ye bir düşman saldırısı olursa Müslümanlarla birlikte şehri savunacaklardı.

****
Hz. Peygamber, Medine ?de ilk İslam Devleti?ni kurdu.

****