(Sayın Yaşar Nuri Öztürk?ün konuşmasının devamı) 

Allah?a teslimiyet dini, İslam?dır.

Bu dini pazarlık konusu yaparsanız,

İnsanı Allah?a teslim yerine,

?Allah?ın dışındakilere teslim edersiniz?.

Bugün din adına;

İslam dünyasının birçok yerinde, insanlar, Allah?a değil,

Allah?ın ?dışındaki kuvvetlere? teslim edilmişlerdir.

****

Şirk, Allah?a ortaklık koşmaktır.

Şirkte Allah?ı inkâr yoktur.

Kur?an, şirkten yakınır.

Şirk ateizm değildir.

Ama!

Şirk, ?Kur?an?ın yüzlerce ayetinde? gündeme gelir.

Şirk Allah?ı,? Allah?ın istediği gibi? kabul etmez,

Allah, dininin, ?kendi gönderdiği şekli ile?, yaşamasını ister.

Sübjektif kanaatlerimize göre değil,

kendi istediği şekilde kul olmamızı ister.

****

Arap, Acem, Şaman hurafelerini karıştırarak,

ortaya uydurma bir din çıkarıp,

bunu Kur?an?a fatura ederseniz, Allah?a varamazsınız.

Kur?an?ın dini ile Allah?a varmak isteyenler,

Kur?an?ın yolundan gidecekler.

Kur?an?a fatura edilen, bir takım yollardan değil.

İslam?ın manası bu: Allah?a teslimiyet.

****

?Kur?an?ın üzerinde durduğu? bir nokta var.

Peygamberleri, Allah?ın ortağı durumuna getirmemek.

(Dinin örtülü biçimde, şirke teslim edilmesinin, yolu budur.)

Kur?an:

*-Yahudiliğin Hz. Musa?nın getirdiği tevhidi,

*-Hıristiyanlığın Hz. İsa?nın getirdiği tevhidi,

böyle batırdığını söylüyor.

Nasıl batırmışlar?

*-Peygamberleri Allah?ın ortağı durumuna getirerek.

-Siz, benim elçim diye;

gönderdiğim peygambere,

niye Allah?ın oğlu diyorsunuz?

-İsa, ona verdiğim ünvanları,

beğenmedi mi de;

Siz ona Allah?ın oğlu diyorsunuz.

Diye soruyor Kur?an.

****

Kilise babalarının cevabı:

*-İyi niyetle yaptık.

*-İsa bizimle aynı mı olsun?

*-Ona farklı bir vasıf vermemiz lazım.

Kur?an diyor ki:

*-İsa Allah?ın kulu olmayı yeterli bulmuyor mu?

****

İyi niyetle yapmış olmak,

sizi tevhidi bozmuş olmaktan kurtarmıyor.

*-İyi niyetle yaptınız ama;

*-İsa?nın getirdiği tevhidi şirke bulaştırdınız.

Bu bizim dinimize de aktarılmıştır.

****

İslam bilginlerinin İsrailiyat dedikleri illet;

? Hıristiyan ve Yahudi mitolojisinin? İslam?a aktarılmasıdır.

Benî İsrail hurafelerinin İslam?a sızmasıdır.

İslâm uleması asırlardır;

hurafeleri temizlemek için uğraşıyor.

Gelip birkaç müçtehit hurafeleri temizliyor.

Ölümlerinden sonra bunlar, yine gelip halk?a hurafeyi sevdiriyor.

Geliyor başka bir grup, tekrar temizliyor.

Onlar da gidiyor.

Hurafeler tekrar ortaya çıkıyor.

****

Bir de ülkemizde;

Dinin yüzyıla yakın bir zaman yeraltına çekildiğini,

? tartışılmasına?, müsaade edilmediğini düşünün?

Dinin tartışılmasına müsaade etmedik, izbelere çekildi.

İzbelere çekilince karanlık üretti.

Herkes şikayet ediyor.

Niye?

Ne olacaktı?

Başka ne bekliyordunuz?

Tevhit perişan edildi.

Halkın din dediği şeyin, ?din ile ilgisi yok. ?

İslam?ın tiksindiği, ?yobazlık ve hurafeler?, dini istila etmiştir.

****

Bunları Kur?an?ın denetiminde,?dinden temizleyelim?,

dediğimizde rahatsız oluyorlar.

Bu temizleme işi:

Asırlar içinde defalarca yapılmış ve defalarca bozulmuştur.

İslam bilginlerinin büyük tevhit erleri,

Hurafeden çok çekmişlerdir.

Birçoğunun cenazesi gece defnedilmiştir.

Cesetleri parçalanır diye.

İmam-ı Azam en tipik örneklerden biri.

Taberi, Gazali, İbn-i Mübarek, Sevrî öyledir.

****

Din adına ?ortaya konanları?, Kur?an denetiminden geçireceğim dediği için,

İmam-ı Azam, kâfirlikle itham edildi.

Emevîler her gün sopa cezası veriyordu.

Emevî Saltanatı gitti, Abbasîler geldi.

Sopa cezasını durdurdular.

Politik emelleri için hapse koydular.

Orada da zehirlediler.

İmam-ı Azam?a yapılan bu !...

****

Bu insanlar, tevhit için mücadele verdi.

Şimdi tevhidi ?hançerlemek için?

bu insanları put yapıyorlar.

*-Ne İmam-ı Azamı , ne Şafîi?yi, ne Malikî?yi anlamışlar.

İmam-ı Azam ne yapmış?

Ne söylemiş?

İki tanesini söyle desen, bilmez

Hiçbir şeyden haberleri yok.

****

İmam-ı Azam?ı seviyor musun?

Seviyorsan gel, dini Kur?an?a teslim edelim.

O bunun için mücadele verdi.

Peygamberi seviyor musun?

Seviyorum.

O zaman:

Hz. İsa?ya Hıristiyanların yaptığını,

peygamberimize niye yapıyorsun?

****

Peygamberimize isnat edilen yalanlarla,

?Peygamberimizin gerçek sünneti? ayrılsın birbirinden.

Peygambere saygı adı altında:

*- ?peygamberi yalan makinesine çevirmek?

mi istiyorlar?

*-Yoksa ?biz bunlarla dini kurtaracağız?,

?Kur?an-ı Kerim?i devre dışı bırakalım? mı diyorlar?

Kur?an-ı Kerim devre dışı kalırsa;

İslam?dan söz etmek mümkün değildir.

O halde, dini sahibine teslim etmek gerekir.

****

Dini Kur?an?a teslim edelim deyince, adam sünnet ne olacak diyor?

Sünnet işte o zaman tecelli edecek.

Sünnete saygı, dini Kur?an?a teslim etmek demektir.

****

Hz. Peygamberin çehresini fark edebilmek için, Kur?an?a gitmek lazım.

Allah?ın resulü, Kur?an?ın Muhammed?idir.

*-Arap, Acem, Şaman kültürü bir türlü saptırıyor.

*-Budist, Hint kültürü bir türlü saptırıyor.

Çehresi değişiyor.

Bunca çehrenin içinden,

Allah?ın Resulü olan, Peygamberi nasıl çıkaracaksınız?

Kur?an?a başvurarak çıkaracaksınız.

****

İman beyyine üzerine olmaktır.

(Beyyine üzre olmak,?açıklık, delil, ışık, aydınlık üzerine olmaktır?).

Beyyineden koparılan imana, Kur?an inat diyor.

****

Hz. Peygamber buyuruyor ki; ben muannit olarak gönderilmedim.

Tabire bakın: İnadı putlaştıran insan olarak gönderilmedim.

Not-: Devamı haftaya