Hz Peygamberden önce,

(cahiliye dönemi)

Araplar çok ilkel

ve yeni doğan kızları,

kuma gömecek kadar,

sefildiler.

Yahudiler Araplara,

Raina (koyun sürüsü) derlerdi.

****

Kur'anın ışığı,

Müslüman olanları aydınlattı.

Hz Peygamberin rehberliğinde,

23 yıl gibi çok kısa bir zamanda,

devrin büyük devletlerine,

"Müslüman olun"

diyecek güce ulaştılar.

Bu bir mucizeydi.

****

Bu "yönetim mucizesi",

nasıl gerçekleşmişti?

Kur'anın yaydığı ışık,

nasıl bir ışıktı?

****

Kur'an bilenle bilmeyeni,

ayırt ediyordu.

[Zümer suresi,ayet 9:

Geceleyin secde ederek

ve ayakta durarak boyun büken,

Ahiret'ten çekinen,

Rabbinin rahmetini dileyen kimse,

inkâr eden kimse gibi olur mu?

Ey Muhammed! De ki:

"Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

"Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar."]

Alimi ve ilmi övüyor,

cehaleti yeriyordu.

****

Ayrıca;

her işin ehline,

verilmesi gerektiğini

söylüyordu

[Nisa suresi,ayet 58 :

Allah, size,

emanetleri,

mutlaka ehline vermenizi

ve insanlar arasında,

hükmettiğiniz zaman,

adaletle hükmetmenizi emrediyor.

Doğrusu Allah,

bununla size ne güzel öğüt veriyor!

Şüphesiz ki Allah,

hakkıyla işitendir,

hakkıyla görendir.]

****

Hz Peygamberde,

Bu konularda,

hadisleri ile,

eğitim veriyordu.

[(Buhari)

İş ehil olmayana,

verildiği zaman,

kıyameti bekle.]

****

Bu sayede İslam,

on üçüncü yüzyıla kadar,

hızla yayılıp,

medeniyet ışığı oldu.

****

Sonra…

"Olanlar oldu,

torba doldu"

İlim terk edildi.

Kimi zamanlar,

hiç bir bilgisi,

"dolayısı ile de,

utanması"

olmayan,

"azgın nefisli",

kara cahiller,

"menfaat hırsı ile"

arsızlaşarak,

yetkileri,

ele geçirip,

karanlığı artırdılar.

****

Bakın,

bu konuda,

İstiklal marşımızın şairi,

Mehmet Akif Ersoy

ne diyor(kısaltıldı):

[Hiç bilenle bilmeyen,

bir olur mu
Olmaz ya Tabi,i...,

biri insan, biri hayvan!
Öyleyse "cehalet" denilen,

yüz karasından kurtulmaya,

azmetmeli baştan başa millet.

Düşünsen: Beynin eriyip,

yaş gibi damlardı gözünden!
Gelmezse eğer kendine,

Millet gidecektir!

Zira bu sefer uyku ölümdür:

Uyanılmaz!

Bir baksana:

Gökler uyanık yer uyanıktır;
Dünya uyanıkken,

uyumak maskaralıktır!

****
Başka söze gerek var mı?