İslam inancı,

*-rüşveti-gasp'ı,

*-zulmü-yalanı,

*-sahtekarlığı-hırsızlığı,

*-kumarı ve diğerlerini

(haksız kazançları),

yasak etmiştir.

****

Bakara s/a 188 der ki:
Birbirinizin mallarını aranızda,

(kumar, yalancılık,

sahtekârlık, hırsızlık, gasp,

rüşvet gibi)

bâtıl sebeplerle yemeyin!

****
Malını, canını, hakkını,

kurtarmak için,

istemeyerek rüşvet vermek,

câiz ise de,

rüşvet istemek,

aslâ câiz değildir,

harâmdır.

****

Bu bağlamda,

akla geliveren,

örneklerin bazıları:
*-Ehil, ahlaklı ve

dirayetli olmayanın,

tayini için,

rüşvet istemek,

idâreyi,

ehliyetsiz ellere,

teslim etmek,

demektir.

*-Rüşvetle,

alttaki evrakı,

üste çıkarıp,

muâmelesini yapmak,

sırası gelenlere yapılan,

zulümdür.
*-Doktorun rüşvetle,

sağlam memura,

rapor vermesi,

düzeni bozan,

ahlaksızlıktır.

*-Belediye yetkilerini,

ele geçirenlerin,

kanûnsuz binalara,

ruhsat vermesi veya

ruhsatsız yapılara,

rüşvet alarak,

göz yumması,

ülkeye ihânettir.

****
Teorik olarak,

dinsiz denen,

"Allaha inanmadığı,

ve de korkmadığı,

var sayılan"

kişi;

kanunun görmediği yerde,

her rezâleti işleyebilir.

Fakat,

gerçek bir Müslüman,

Allahın her an,

kendini izlediğine,

inandığı için,

rüşvete,

asla el sürmez

denebilir.

****

Ama;

Biri;

Müslüman'ım dediği,

ve de beş vakit,

namaz kıldığı halde,

rüşvete bulaşmışsa,

nedenlerini etraflıca,

düşünmek lazımdır.

****

Nedenleri şunlar olabilir:

*-Şeklen Müslüman'dır.

*-Kalbinde inanç,

beyninde bilgi yoktur.

*-Ruhu karanlıktır.

*-Allahın emirlerini bilmez,

anlatılsa da dinlemez,

*-İçindeki şeytanın,

sesine kulak verir,

*-Gösteriş için,

namaz kılarak,

insanları kandırdığı gibi,

Allah'ı kandırdığını ,

sanır.

Oysa,

Allah kanmaz.

****

Allah insanın,

doğru yola (İslam),

yönelmesini ister.

Bunun için,

Kur'an da,

Kamer s /17. 22.32. 40. ayetler ile

[Andolsun biz Kur'an'ı,

düşünüp öğüt alınsın diye,

kolaylaştırdık.

Öğüt alan yok mu?]

Diyerek!!!!

Dört defa uyarır

****

Ne yazık ki,

Müslüman'ım diyenlerin çoğu,

-Kur'an'ı "kendi lisanında",

okumaz, anlamaz, düşünmez.

-Şeklen namaz kılar.

-Hurafelere inanır

-Sevap alıp cennete gitme hayali ile,

anlamadan Arapça okuyup, üfler.

Dolayısı ile zerre kadar,

"öğüt ve nasip"

almaz.

****

O nedenle

Zaman ve mekandan,

münezzeh olan,

Yüce Allah,

*-Bu gibi kişilerin,

ne halde olacağını,

Araf s/a 179 ile,

bizlere bildirir

[Andolsun ki,

cin ve insanlardan,

bir çoğunu,

cehennem için yarattık

Onların kalpleri vardır,

onunla gerçeği anlamazlar,

gözleri vardır,

onlarla görmezler;

kulakları vardır ama,

onlarla işitmezler.

İşte bunlar hayvan gibidirler,

hatta daha şaşkındırlar

İşte o gafiller,

****

Neticede,

Rüşvet;

"ıslah olamamış,

nefislerin işlediği"

büyük günâhlardan,

biridir.

Rüşvetin kalkması için,

Herkesin

"gerçek İslâm ahlâkına",

sahip olması lazımdır...

****

Gerçek İslam ahlakına,

nasıl sahip olunur?

İşte ana mesele budur.