Mezhepler hakkında,

Vermem gereken,

ansiklopedik bilgi,

henüz bitmedi.

Daha epey var.

Ama biraz ara verip,

Konu değiştirerek,

çeşni katmak istedim.

[Hz. Ömer tarafından fethedildiğinde,

Mısır?da çok dinli bir hayat vardı.

Hıristiyanlar ve Yahudiler güçlüydüler,

ama çoğunluk,

?pagan inancı?(1)

benimsemişti.

Müslümanlar,

Osiris Mabedi?ni(2) yerle bir etti

İskenderiye Kütüphanesi?ni(3) de,

yaktı.

****

Osiris rahipleri,

Müslümanlığı kabullendi

Görünüşte,

inançlı Müslümanlardı.

Hz Ömer?e muhalefet edip,

Hz. Ali taraftarı oldular.

Bir yandan da Allah yerine,

?Tanrı-Kâinat-İnsan?

üçlemesine dayanan,

tasavvufi bir hareketi başlattılar.

****

Bu inanış,

Arapların zorla Müslümanlaştırdığı,

Halklarda hızla yayıldı.

Eski Osiris rahibi olan,

yeni Müslüman ulema,

Allah?a en yakın kişiler,

alimlerdir? diyerek.
kendilerini koruyup,

İmam Cafer Sadık?ın oğlu,

İsmail?in,

imamlığında,

cemaat oluşturdular.

****

İsmailiye;

bu cemaatin adı oldu.

(Hz. Fatıma?yla özdeşleştirerek,

Fatımi adını da kullandılar.)

Hedefleri Gerçek akıl devletini

ve cumhuriyeti kurmaktı.

****

İsmail?in ölümünden sonra,

İsmailiye gizli bir örgüt haline geldi.

İlk İsmailiye devleti:

874?te İran Körfezi?nde kuruldu.

(Mısır?da da (909) Fatımi Devleti kuruldu.)

929?da Mekke?yi işgal ettiler.

Hacerül esved?i söküp götürdüler.

[Halife kukla haline gelmiş

ve cumaları adına hutbe okunması dahil,

birçok teokratik ayrıcalığından vazgeçmişti.]

Namaz, oruç hac gibi,

ibadetleri de kaldırdılar.

****

Fatımiler;

pramitleri yapan ustalara izafeten,

Fütüvve teşkilatını kurdular.

Bu organizasyon,

sanatkârları çatısı adlında toplayan,

askeri bir güçtü.

****

İsmailiye?de,

sır saklamak esastı.

İmam,

tanrının yeryüzündeki yansımasıydı

ve Şeyh-el Cebel (tabiatın şeyhi)?di.

Her şey:

7?li bir sisteme göre şekillendirilmişti.

*-Gökler de

*- dini yükseliş kademelenmesi de,

7 kattı.

Ama;

sıradan İsmailiye mensupları,

ancak 6. seviyeye kadar,

yükselebilirlerdi.

****

İsmailiye inancına göre,

6. dereceye yükselenler,

ölümlerinde,

Allah?la bütünleşebiliyorlardı.

Ama alt derecelerdekiler,

orayayükselene kadar,

bir kaç defa daha bedenleşerek,

dünyaya gelmek zorunda kalıyorlardı.

****

Dolayısıyla daha iyi bir hayat için,

canından vazgeçmek,

bir İsmailiye inanlısı için,

özenilecek bir şeydi.

****

Bu inanca akıl erdirilemediği için,

Sünni Müslümanlar,

insanın ölüme gitmesi için,

uyuşturucu kullanmış olması,

gerektiği düşüncesiyle,

mensupların eylemden önce,

haşhaş içtiğine hükmettiler

ve topluluğu Haşhaşiler diye,

anmaya başladılar.]

Not-1:

Paganizm, tek tanrıcılıktan uzak,

çok farklı uygulama ve ibadetler içeren dinleri,

kapsayan geniş bir terimidir.

İbrahimi Dinler tarafından,

diğer dinleri tanımlamakta kullanılır.

Not-2:

Osiris

Osiris, (Mısır Müzesi),

ölümsüz yaşam için diriliş tanrısı,

kural koyucu.

Mısır tarihi boyunca dualar ve büyüler Osiris?e yöneltilmişti,

Osiris?in popülaritesi, Mısır tarihinin en son evrelerine kadar sürdü.

NOT-3:

M.Ö. III. yüzyılda İskenderiye?de kurulmuş olan kütüphane,

insanlık tarihinde meydana getirilmiş önemli eserlerden biridir.

Eski kaynaklar, burada 150 bin cilt el yazması eserin toplandığını kaydeder.

M.Ö. III. yüzyılda İskenderiye kütüphanesi