İnternete gezinirken bir yazı dikkatimi çekti.

Sanki geçen hafta ki yazımın devamı?

O nedenle;

sizlerle paylaşmak istedim.

[PKK?lıları Haşhaşilere,

Öcalan?ı da Hasan Sabbah?a benzeten,

Taraf gazetesi köşe yazarları,

Terörist başı Abdullah Öcalan?a açık mektup yayınladı.

Taraf gazetesi bu mektubu neden yazdı?

Peki, mektupta neler yazılı?

İşte cevabı:

****
ÖNDER AYTAÇ & EMRE USLU

Alamut?tan Kandil?e: Abdullah Öcalan?a mektup
****
Abdullah Öcalan,

Anlamakta geç kaldığını düşündüğümüz tarihi bir olayı anımsatmak için yazıyoruz bu mektubu.

Dışarıdaki her konudan haberinin olduğu gibi,

yazdıklarımızı da okuyacağını biliyoruz.

Eğer bu olayı iyi analiz edersen,

Diyarbakır?da gencecik bedenleri,

hiç acımadan ölüme gönderen,

katil sürüsünün cinayetlerini,

sonsuza dek durdurabilirsin.

Tabi, Kürtleri ve ölen,

o gencecik çocukları umursuyorsan..
****.
Şiiliğin İsmaili kolu ?Nizari Ismaililer olarak da bilinen?,

?Yedi İmam Ekolü?nün takipçisi,

Hasan Sabbah?tan söz etmeliyiz sana. 

O da, tıpkı senin gibi,

yaşadığı dönem liderlerinin,

eğitim gördüğü sınıflarda okumuştu.

Nizam ül Mülk ile aynı okula gitmişti.

Yani o zamanın Siyasal Bilgiler Fakültesi?ne.

O dönemde de tıpkı günümüzdeki gibi,

değişimin değiştirmediği bir şey yoktu bu bölgede,

insanlar, kabileler halinde Şii oluyor, Sünni oluyor,

İsmaili oluyor ya da Hıristiyan oluyordu.

Bunlar da, o zamanın öne çıkan kimlik krizleriydi.
Bugünkü Kürt, Arap, Türk, Sünni, Şii krizleri gibi yani...
**** 
O dönemde de adaletsizlikler diz boyuydu.

Sünni Halife?nin adaletsizlikleri insanları isyana sürüklüyordu. Baş kaldıranlardan bir tanesi de Hasan Sabbah?tı.

Şiiliğin 12 imam Ekoline mensup bir aileden gelen Sabbah, karşısına çıkan Amira Darrab adlı hocası,

vesilesiyle İsmaili olmuştu.
****
Sabbah, 1071 yılında ,

Şiilerin İran?da zulme uğraması nedeniyle,

İran yaşanmaz hale gelince,

 dönemin Şii imparatorluğu olan,

Mısır?daki Fatırnilerin yanına gitti.

Bundan dokuz yüz yıl sonra,

1979?da aynı senin Suriye?ye gittiğin gibi.

Sabbah Mısır?da ?Dava? örgütüne girdi

ve Şii halifesini yeniden güçlendirmek istedi.

Bu uğurda yeniden iran?a döndü

ve yüksek dağların arkasında uzun vadilerin ötesinde,

Alamut Kalesi?ni ele geçirdi.

Alamut, tıpkı Kandil Dağı gibi bir coğrafyada yer alıyordu

ve o dönemin güçlü komutanları ,

defalarca sefer yapmalarına karşın,

buraya hakim olamadı..
****
Rashiduddin Sinan adlı bir İsmaili de,

halife olarak Suriye?ye gönderildi. 

O günün koşullarında Suriye,

tıpkı günümüzdeki gibi karma karışık bir durumdaydı.

Bir yanda Haçlı seferleri,

diğer yanda Sünni Müslüman beyliklerin,

birbirleri ile savaşları.

Sinan, bu karışıklık içerisinde,

 ele geçirdiği kalelerde,

 Haçlılar ile Sünni Müslümanlar arasında,

bir tampon görevi görüyordu.

Tıpkı senin Suriye?de yaptığın gibi bir şeydi bu da yani...

**** 

Bunların en başarılı olduğu alan,

tıpkı senin katil sürülerin gibi,

toplumu terörize etmekti.

Onlar da intihar saldırıları/fedai eylemleri yaparak,

 toplumun önde gelenlerini hedef alıyordu.

****

Gencecik bedenler bir ?dava? uğruna harcanıyordu.

Onların bulunduğu geçit vermez vadilere de,

Batılı gezginler uğruyor, yazılar yazıyordu.

Aynı bugünlerde Batılı gazetecilerin,

Kandil?i uğrak yeri yaptıkları gibi.

Onlar için de

?uyuşturucu kullanıp canlı bomba oluyor?

diyorlardı.

Senin sürülerin için de aynı şey söyleniyor.

Bu ne kadar doğru, bundan emin değiliz.
****
Sonra ne oldu biliyor musun?

Bu bölgeye Sünnilerden daha bela bir topluluk olan,

Moğollar geldi. 

Tıpkı bugün olduğu gibi.

Bağdat?ı işgal etti ve taş taş üstünde bırakmadı,

Bu dönemde ortaya çıkan,

İbn-i Teymiyye?nin fetvaları,

günümüzde bile dünyayı terörize eden,

 Teymiyye?ye inanan insanlar tarafından uygulanmakta.
****
Moğollar,

kuşların bile ulaşmakta zorlandığı,

Alamut Kalesi?ne de ulaştılar.

Oraları da yok etliler.

Sabbah?ın takipçilerinin yaptıkları terörize şiddetin sonunda, Şiiliğin 7 İmam Ekolü toptan yok oldu.

O gün,

bütün adaletsizliklere rağmen şiddete başvurmayan,

Şiiliğin 12 İmam Ekolü, 

bugün İran gibi güçlü bir devlete sahipken,

İsmaililerin bir kaç bin kişilik grupları/

cemaatleri var geride kalan.

Onların senden farkı ise şuydu.

*-Onların Fatımiler gibi büyük bir imparatorluğu oldu,

*-ama Kürtlerin hiç olmadı...
****
Bugün, Bağdat?ta,

taş üstünde taş bırakmayan iktidar sahipleri,

yönlerini Kandil?e çevirdi.

Bütün Kürtler adına,

tehlikenin farkında mısın? 
****
Kürt Halk  Önderi? olmak gibi,

bir iddianın olduğunun farkındayız. 

Bunu tarih yazacak.

Eğer narsist kişiliğin bunu anlar

ve kaldırırsa,

şu sorunun yanıtını kendine vermeni isteriz:

Günümüzde Hasan Sabbah?ı bilen var mı?

Tarih, onu bir ?halk kahramanı? diye mi, 

yoksa bir ?terör mühendisi? olarak mı anıyor?

Ya İsmaililerin durumu?..
****
Bir rivayete göre,

?Aluh, Amut? kelimelerinden türetildiği söylenen 

ve Daylami dilinde ?Kartal Öğüdü? anlamına gelen Alamut?un,

bu gün Arapça ve Farsça?da karşılığı ne biliyor musun?

?Ölüm Kalesi?.
****
Abdullah Öcalan,

Kürt ocaklar ebediyen sönmesin istiyorsan,

Kandil?i söndür..

Kandil?de yanan mumu üşüterek titretme...

Kuşkusuz, bugün sana yaptığımız yukarıdaki çağrılar,

karşı şiddeti onaylıyoruz anlamına da gelmiyor. 
BoyutHaber/Taraf Gazetesi]