Pir Ömer Halveti,

ile birlikte,

yaygınlık kazanmaya,

başlamışsa,

sonrasında,

pek çok kollara bölünmüş,

bu nedenle,
?tarikatların anası?

olarak anılmıştır.

****

Halvet,

gönlünden,

Allah?tan gayrisini ,

uzaklaştırmak,

ya da,

Allah?tan gayrisinden,

uzaklaşarak,

ona yaklaşmak üzere,

yalnız kalmak,

anlamlarına kullanılır.

****
Halvetilik,

yolunda bulunulan,

yere göre,

bir üçüncü anlamı,

daha vardır ki;

o da,

her varlıkta,

Allah?ın izini,

görecek kadar,

benliğinden arınmış,

olmaktır.

****
Halvetilik yolunda,

40´ın üzerinde,

yeni tarikat ,

yani,

yeni yol ortaya çıkmıştır.

****

Çünkü;

halvetilik yolunda,

esas olan,

kişinin kendi istidadı,

yani,

doğuştan gelen,

kabiliyeti üzerine,

yetişmesidir.

****

Diğer yollarda;

yolda yok olma,

düsturu etken iken,

Halvetilik yolu;

Kişinin,

Allah?a doğru giden

ve kendisine,

en uygun yolda,

yürümesini hedef alır.

****

Bu da;

her yolcunun,

yola ayrı bir güzellik katması,

sonucunu doğurur.

****
Halvetilik;

Anadolu?da en yaygın,

tarikat olagelmiştir.

Halvetiliğin,

en yaygın kolu,

Şabaniye koludur.

****

Kastamonu taşköprü doğumlu,

Şeyh Şabanı Veli?nin,

Piri olduğu,

Halveti-Şabani yolu,

Anadolu?nun,

değerleri ile yoğrulmuş,

bu toprağın insanlarının,

gönül tellerini,

en ince noktalarından,

yakalayabilmiş,

bir yoldur.