Sevgili okurlarım,

Gecen haftaki yazımın başlığı, ?gerçek tarikatlar ile sahteleri? idi.

Niyetim, gerçek tarikatlar ile sahtelerini ayrıştırmaktı.

O yazı ile ilgili pek çok tebrik aldım.

Aslında inanç konusuna, tarikatlardan başlamak yanlıştır.

İşe dinler tarihi ile başlamak gerekir.

Böyle başlanmaz ise, yanlış yollara sapıp yanlış noktalara gelinebilir.

O nedenle bu yazımı dinler tarihi kronolojisine ayırdım.

Bu kronolojide, yaşayan dinler ele alınmıştır.

****

Dinler kronolojisi:

*M.Ö. 3000 yılında Hindistan?ın kuzeyinde Krishna´nın doğumu

*M.Ö. 480 yılına kadar Hinduizm´in Hindistan´da, Bengal Körfezi?nde

ve Çin Hindi?nde yayılması

*M.Ö. 2000 yılında Hz. İbrahim?in İran Körfezi?ne yakın bir yerde doğması

*M.Ö. 1000 yılında İsrail Oğulları?nın Kutsal Toprakları fethedip

Kenan (Asur, Finike) ülkesine gidişleri

*M.Ö. 600 yılında Kudüs?ten Musevilerin kovulması ve Musevi

Diasporasının (Kopuntusunun) ortaya çıkması

*M.Ö. 480 yılında Budha´nın doğumu

*M.S. 32 yılına kadar Budizm?in Hindistan?ın kuzeyinde yayılması

*M.S. 32 yılında İsa?nın ölümü

*M.S. 570 yılına kadar Hıristiyanlığın Akdeniz´in etrafında, Güney

Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Avrupa´ya doğru yayılması. Budizm?in

Çin, Uzak Doğu, Japonya ve Endonezya´ya doğru yayılması

*M.S. 571 yılında Mekke´de Hz. Muhammed´in doğumu

*M.S. 700 yılına kadar Müslümanlığın Orta Doğu, İran, Azerbaycan,

Afganistan, Pakistan, Kuzey Afrika ve İspanya?da yayılması (1)

*M.S. 1000 yılına kadar Müslümanlığın Kuzeybatı Afrika´ya,

Hıristiyanlığın Doğu Avrupa´ya yayılması

*M.S. 1200 yıllarında Haçlı seferleri ve Endülüs Emevileri´nin

İspanya?dan atılması(2)

*M.S. 1300 yıllarına kadar Müslümanlığın Doğu Afrika´da ve Kuzey

Hindistan´da yayılması

*M.S. 1400 yıllarına kadar Müslümanlığın Endonezya ve Hindistan?ın büyük bölümünde yayılması

*M.S. 1500 yıllarında Hinduizm´in Hindistan´da yeniden canlanması,

Hristiyanlığın Orta Afrika, Ural?ların Batısında, Orta ve Doğu

Amerika´da misyonerler aracılığıyla yayılması

*M.S. 1600 yıllarına kadar Hıristiyanlığın Rusya´da ve Güney Afrika´da

yayılması

*M.S. 1800 yıllarına kadar Hıristiyanlığın Kuzey Amerika, Güney

Amerika ve Okyanusya´da yayılması (3)

*M.S. 1948 yılında İsrail?in kurulması ve Museviliğin genişlemesi.

****

Bu kronoloji çok kaba bir özettir.

Konuyu daha iyi kavramak için www.bolununsesi.com/maps/ adresine girerek veya yandaki resme tıklayarak, ?History of Religion animasyonunu mutlaka izlemelisiniz.

İlgilenenler için yaşayan dinler ve mensup kişilerin sayısını da animasyonda olduğu gibi (İngilizce-Türkçe) veriyorum.

Hristiyanlık - 2.1 milyar

İslam - 1.3 milyar

Dinsiz/ /Ateist - 1.1 milyar

Hinduizm - 900 milyon

Budizm - 708 milyon

Çin geleneksel dini - 394 milyon

İlkel yerli inançlar - 300 milyon

Afrika geleneksel dini - 100 milyon

Sihizm - 23 milyon

Juche - 19 milyon

Tinselcilik - 15 milyon

Musevilik - 14 milyon

Bahailik -12.5 milyon

Mormonizm - 12 milyon

Yehova Şahitleri - 6.7 milyon

Jainizm - 4.2 milyon

Şinto - 4 milyon

Cao Dai - 4 milyon

Zerdüştlük - 2.6 milyon

Tenrikyo - 2 milyon

Neopaganizm - 1 milyon

Üniteryan Üniversalizm - 800.000

Rastafari akımı - 600.000

Tengricilik - Bilinmiyor

Not-: not-1, not-2, not-3 ilerki yazılarımın ana konusu olacaklardır.