Kelime anlamı;

çalışmak, uğraşmak,

gayret sarf etmektir.

****

En güç cihad,

insanın nefsine karşı yaptığıdır.

Hz. Peygamber;

Tebük seferinden dönüşte,

şöyle demişti:

? Küçük cihaddan,

büyük cihada dönüyoruz?

(Tebük seferini

?küçük cihad?;

nefse karşı verilecek mücadeleyi,

?büyük cihad?

olarak nitelendirmişti.)

****

?Hakiki mücahit,

nefsine karşı ,

cihad açan kimsedir?

hadîsi de,

aynı manayı ifade eder.
Aynı meâlde,

başka hadisler de vardır.

****

Cihad?ın başka bir çeşidi de,

ilim ile yapılan cihaddır.

Dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi,

cehalettir.

Hakk?a ulaşmak isteyen herkesin,

cehaletten kurtulması gerekir.

****
Bilginin ortaya koyduğu delillerin,

gönüller üzerinde icra ettiği tesiri,

silâh gücü ile temin etmek,

mümkün değildir.

Onun için,

şöyle buyrulmuştur:
?Ey Muhammed!

İnsanları Rabbi?nin yoluna,

hikmetle, güzel öğütle çağır;

onlarla en güzel şekilde tartış.

Doğrusu Rabbin,

kendi yolundan sapanları,

daha iyi bilir.

O,

doğru yolda olanları da,

en iyi bilir.?

(Nahl s- 16/125).

****
Hak ve hakikati,

en tehlikeli zamanda bile,

hiç bir şeyden korkmadan

ve çekinmeden,

olduğu gibi söylemek de,

cihad tır.

****

Peygamberimiz,

bu konuda şöyle buyurmuştur:
?Zalim bir hükümdar karşısında,

hak ve adaleti açıkça söylemek,

büyük bir cihaddır. ?

(İbn Mâce, Fiten, 4011)
****
Allah?ın insana ihsan ettiği,

mal ve servetin,

Allah yolunda harcanması da,

cihattır.

?Allah, mallarıyla,

canlarıyla mücadele edenleri,

derece bakımından,

oturanlardan üstün kılmıştır. ?

(en-Nisâ, 4/95).

****
Allah?ın verdiği malları,

dünyevi menfaat umarak,

sarf edersen bu,

?Allah yolunda(*)?

olmak değildir.

 

Not-:(*)

?Allah yolunda?

terimi,

yalnız İslâm?a mahsus;

maddi menfaat

ve arzulardan uzak,

sırf ,

Allah rızası umulan,

davranışlar için kullanılır.