Kuran?a göre,

Arapça,

kutsal bir dil değildir.

Kuran,

her kavme Peygamberler gönderildiğini

ve bunların kavimlerine,

kendi dillerinde,

mesajlar getirdiklerini söyler.

****

Tevrat Hz. Musa?nın kavminin dilindedir,

İncil Hz. İsa?nın kavminin dilindedir.

Bu mesajların hiçbiri Arapça değildir.

****

Hz. Peygamber?in,

*- Arapça konuşması

*- Arapların içinde yaşaması,

*- Arapça hitap etmesi

*- Kur?an?ı Kerim?in,

Arapça olarak indirilmesi,

?İslam?da,

ruhban sınıfı yaratmaya uğraşan?,

din baronlarının(!)

Arapça?ya,

?kutsiyet atfetmelerine?

sebep olmuştur.

****

Oysa;

ne Kur?an?da,

ne de, Hz. Peygamber?in hadislerinde,

Arapça?nın, diğer dillerden,

üstün olduğuna dair,

bir bilgi ve rivayet yoktur.

****

Bizzat Cenabı Allah

ve Hz. Peygamber,

hiçbir ırkın ve hiçbir milletin,

dolayısıyla, hiçbir dilin,

Allah nezdinde,

birbirine üstünlüğü olmadığını,

üstünlüğün,

sadece ve sadece,

Takva,

yani;

Allah?tan korkma derecesine,

bağlı olduğunu,

zikretmelerine rağmen,

?o bazıları?,

Arapları

ve Arap dilini,

diğer milletlere

ve o milletlerin,

dillerine üstünmüş gibi,

göstermeye çalışmışlardır.

****

Arapça?nın kutsal olduğuna,

ilişkin kanaatler,

aslında Kur?an?daki,

bazı ayetlerin,

yanlış tefsir edilmesinin,

sonucudur.

****

[Örneğin,

Nahl s/a103

? Muhakkak biliyoruz ki onlar:

?Mutlaka onu bir insan öğretiyor!?

da diyorlar.

Haktan saparak,

isnatta bulunmak istedikleri kimsenin,

dili yabancıdır;

bu Kur?an ise,

gayet açık bir Arapça?dır.?

*

Yusuf s/a2:

?Biz onu, akıl erdiresiniz diye,

Arapça bir Kur?an olarak, indirdik.?]

****

Ayetlerde görüldüğü gibi,

Kur?anın Arapça olmasının,

en temel sebebi,

ilk olarak indiği topraklardaki,

insanların anlayabilmesini sağlamaktır.

****

Bu Âyetlerden dolayı,

Arapça?ya kutsiyet atfetmek,

onu Allah?ın ve Cennet ehlinin,

dili gibi mütalaa etmek,

çok yanlıştır.

****

Böyle bir görüş,

aslında Allah?ın sonsuz

ve hudutsuz gücünü sınırlamak

ve onun her şeyi kuşatan ilmine,

bir çerçeve yapmakla,

eş değerdedir.

****

Çünkü Allah,

yarattığı canlıların,

dillerini anlar ve bilir.

Çünkü canlıların dillerini,

yaratan, O?dur.

****

Not-:(!) Ünlem işareti ile,

dikkatinize sunduğum,

?din baronlarının?,

kimler olduğunu,

açıklamama,

gerek var mı?

 

Ek-:Din baronlarına,

şunu sormak gerekir;

İslam?dan önce de kullanılan

(cahiliye döneminde)

Arapça da, kutsal mı idi?