Nakşbendi Tarikatı,

Fatih Sultan Memet zamanında,

Molla İlâhî vasıtasıyla,

İstanbul?a geldi.

****

XVIII. asırda,

Mevlana Ziyaeddin Bağdadi ile,

Osmanlı?da gelişip,

kökleşti.

Sultanlar, ilgilendi,

Son Padişah Vahdettin,

Nakşî-Halidî idi.

****

[Şeriat kapısı makamlarını,

başarı ile geçemeyenlerin,

Nakşibendiliğe kabulü mümkün değildi.

Makamlar:

*-İman etmek,

*-İlim öğrenmek

*-İbadet etmek

*-Haramdan uzaklaşmak

*-Ailesine faydalı olmak

*-Çevreye zarar vermemek,

*-Peygamberin emirlerine uymak

*-Şefkatli olmak

*-Temiz olmak

*-Yaramaz işlerden sakınmak

Bunları başaranların içinden,

uygun görülenler,

Tarikata kabul edilirdi.]

****

 

Nakşiliğin;

Halkın kültürüne, eğitimine,

birlik-beraberliğine,

büyük hizmeti olmuştur.

Zikir adabında sükûnet hakimdir

****

Başlangıçta, kolları olan,

tarikat silsilesi,

Yusuf Hemadanî?den(ö.1140) sonra,

tek kol oldu.

****

Bu silsile,

Hz. Ebubekir (r.a.)?den,

Bistamî?ye kadar Sıddıkiye,

Bistami?den ,

Gücdevani?ye kadar Tayfuriye,

Gücdevani?den,

Bahaeddin Nakşbend?e kadar Haceganiye,

Bahaeddin Nakşbend?den ,

Ubeydullah Ahrar?a kadar Nakşibendiyye,

Ahrar?dan,

İmam Rabbanî?ye kadar Nakşibendiyye-i Ahrariye,

Rabbanîden,

Şemseddin Mazhar?a kadar Nakşibendiyye-i Müceddiyye

Mazhar?dan,

Mevlana Halid?e kadar Nakşibendiyye-i Mazhariyye, Halid?den sonra,

Nakşibendiyye-i Halidiyye olarak anılmıştır.

****

Abdülhalık Gücdevani?den,

intikal ettiği rivayet edilen,

onbir kural,

tarikatın temelidir.

 

****

1. Vukûf-i Zamanî:

*-Manevi yolculukta,

zamana vakıf olup,

iyi değerlendirmek,

*-Hakk?ı düşünüp,

gafil olmamak.

*-Sözünü, işini kontrol etmek,

*-hayata çeki düzen vermek.

2. Vukûf-i Adedî:

*-Verilen ders adedine vakıf olmak.

( Vesvesenin zihinden atılmasını,

kalbin, huzur bulmasını sağlar.)

3. Vukûf-i Kalbî:

Kalbi Allah?a karşı uyanık tutmak.

4. Hûş Der Dem:

Hûş der dem

nefes alıp vermede uyanık olmak,

gafletten korunmak.

(Nefesi korumak,

kalbi huzura kavuşturur.)

5. Nazar Ber Kadem:

(Ayağa bakış)

Önüne bakan,

alçak gönüllü olur.

(yüksektekiler bakıp,

İsyan etmemeyi,

aşağıdakilere bakıp,

şükretmeyi ve onlara,

yardımcı olmayı sağlar.)

6. Sofer Der Vatan:

(Hak?tan Hakk?a Sefer)

*-Kötü huylardan,

güzel huylara,

sefer etmek,

*-ahlaki olgunluğa ermek.

?feyz alınır birini,

arayıp-bulmaya da?,

bu ad verilir.

7. Halvet der Encümen:

(Toplulukla Halvet):

Maddi varlığın halkla,

gönlün hak?la olması.

(Tarikat bu temel üzerine kuruludur.)

8. Yâd Kerd :

(Zikretmek)

9. Bâz Geşt:

(Dönüş)

10. Nigh Daşt:

(Muhafaza)

Kalbe sahip olup,

?nefsi vesveseden?

korumak.

11. Yâd Daşt:

(Yad etmek)

Allah?ı düşünüp,

dünyevi duyguları atmak.

****

Anadolu?da en yaygın olan tarikattır.