Aleviler, Hz Muhammedin,

son Peygamber olduğuna,

Ali?nin de İmamlığına inanırlar.

İbadetlerini cem evinde yaparlar.

Kadir gecesi?ni bağlayan günlerde üç gün

ve Muharrem ayında,

10 ila 12 gün oruç tutarlar.

Muharrem orucunun farz olduğuna inanırlar.

Muharremden sonra da,

üç gün Hızır Orucu tutarlar.

Muharrem orucundan evvel,

3 gün ?Masumu Pak? orucu tutarlar.

****

Alevîlik?te Allah?tan başka tanrı yoktur.

Bu yönüyle tek tanrılı bir mezheptir.

Tanrının evrendeki her şeyin,

içinde olduğuna inanırlar.

****

Dört Kapı Kırk Makam şeklindeki,

kâmil insan olma ilkelerini,

Hacı Bektaşi Veli?nin tespit ettiğine inanılır.

Hacı Bektaş,

?Kul Tanrı?ya kırk makamda erer,

ulaşır, dost olur?

demiştir.

****

Dört Kapı şunlardır:

*-Şeriat,

*-Tarikat

*-Marifet

*-Hakikat

Her kapının on makâmı vardır.

****

Şeriat kapısının makamları:

. Îman etmek,

. İlim öğrenmek,

. İbâdet etmek,

. Haramdan uzaklaşmak,

. Ailesine faydalı olmak,

. Çevreye zarar vermemek,

. Peygamberin emirlerine uymak,

. Şefkatli olmak,

. Temiz olmak ve

. Yaramaz işlerden sakınmak.

****

Tarîkat kapısının makamları:

. Tövbe etmek,

. Mürşidin öğütlerine uymak,

. Temiz giyinmek,

. İyilik yolunda savaşmak,

. Hizmet etmeyi sevmek,

. Haksızlıktan korkmak,

. Ümitsizliğe düşmemek,

. İbret almak,

. Nîmet dağıtmak,

. Özünü fakir görmek

****

Marifet kapısının makamları:

. Edepli olmak,

. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,

. Perhizkârlık,

. Sabır ve kanaat,

. Haya,

. Cömertlik,

. İlim,

. Hoşgörü,

. Özünü bilmek,

. Ariflik.

****

Hakikat kapısının makamları:

. Alçakgönüllü olmak,

. Kimsenin ayıbını görmemek,

. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,

. Allah?ın her yarattığını sevmek,

. Tüm insanları bir görmek,

. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,

. Gerçeği gizlememek,

. Mânâyı bilmek,

. Tanrısal sırrı öğrenmek ve

. Tanrısal varlığa ulaşmak.