*-Tıp Tarihçisi,

*-Türk mutfağı araştırmacısı

*-Müzehhip(1),

*-Minyatür sanatçısı,

*-Ressam

*-Kaat'ı (2) Ustası,

*-Arşivci,

*-Şair,

*-Güzele Aşık,

*-Akl-ı Selim,

*-Zevk-i Selim sahibi,

*-İstanbul beyefendisi

****

(d.1898, İstanbul, ö.1986, İstanbul),

Darülfünun Tıp Fak. bitirdi (1920).

Gureba ve Haseki hastanelerinde çalıştı,

Yurtdışında ihtisas yaptı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurdu,

Güzel Sanatlar Fakültesinde hocalık yaptı.

1939'da profesör, 1954'de ordinaryus profesör oldu.

1967'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde,

Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu.

1973'de emekli oldu,

1986'da öldü.

****

Arapca, Farsca, Fransızca biliyor;

ney çalıyor;

ebru, tezhip, minyatür

ve hat sanatıyla uğraşıyor;

Türk kültürünün,

bütün yönleriyle ilgileniyordu.

****

Arşivciydi

ve arşivini kendi kurduğu enstitülere,

TTK'ya,

Süleymaniye Kütüphanesi'ne,

bağışlamıştır.

****

Çok yoğun bir araştırmacı

ve yazardı.

18 bilimsel kuruluşun üyesi olmuş,

tıp tarihi,

bilim tarihi,

kültür tarihine ait,

2500 civarında kitap ve makale yayınlamıştı.

****

1985'de Kültür Bakanlığınca,

büyük ödüle layık görülmüş,

yurtdışında da ödüller almıştı.

Dergi, gazete ve ansiklopedilerde,

sayısız yazısı vardır.

****

Başlıca eserleri

Selçuklular Döneminde Tıp, 1940.

Uygur Hekimliği, 1936.

Ali Kuşçu, 1948.

İstanbul Rasathanesi, 1972.

İslam Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii

ve İbni Sina'nın Türklüğü, 1937.

Anadolu Beylikleri ve Tıp Tarihimiz, 1938.

Yılan remzi ve Selçuklular Tababeti, 1939.

İlim ve Sanat Bakımından,

Fatih Devri Albümü, 1943.

Türk Göz Hekimliği Tarihine Ait Notlar, 1946.

56 Türk Motifi, 1967.

Kahvehanelerimiz ve Eşyası, 1967.

Mahya Hakkında araştırmalar, 1940.

Ressam Nigari, 1946.

Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, 1946.

Ali Kuşçu, 1948.

Hattat Ahmed Karahisari, 1964.

İstanbul Risaleleri, 5 cilt,

Tarihte 50 Türk Yemeği

ve Fatih Devri Yemekleri(1952)

Not-(1)Müzehhip: Tezhip(*) eden,

altın suyu ile süsleyen,

altınla yaldızlayan. tezhipçi.

(2) kaatı: türk süsleme sanatlarından biri,

ince kağıt oymacılığı.

(* )(İslam kökenli kitap bezeme sanatı)