Hz Peygamberden önce,

Yahudiler, Araplara,

(?kitapsız? (*) anlamında)

?ümmi?(**) derlerdi.

****

O dönemde Arap toplumu,

Sefalet ve cehalet içindeydi.

Kız çocuklarını,

işe yaramaz diye,

diri, diri kuma gömerlerdi.

****

Hz Peygambere,

vahyin gelmeye başlaması ile birlikte,

durum değişti.

****

İslam alemi,

?7-12. Y.Y.? arası,

Dünyanın ışık kaynağı oldu.

Tüm bilimlerin temellerini kurdu.

*-Zenginliği,

*-teknolojisi

*-akılcılığı,

*-sanatı,

*-edebiyatı,

dillere destandı.

Masallara konu oldu.

****

Aynı dönemde Batı?da

*-cehalet,

*-yobazlık,

*- zulüm,

*-açlık,

*-sefalet?

hakimdi.

*-Batı,

İslam aleminin,

yaydığı ışıktan

ve zenginliklerden,

pay kapmak için

?Kudüs?ü kurtarma bahanesi ile?

Haçlı seferlerini başlattı.

*-Uzun mücadeleler sonunda Batı,

hedefine ulaştı.

*-İslam?ın ışığını kaptı.

****

İslam Alemi de,

akılcılığı terk edip,

nakilciliğe sarıldı.

Batı?nın terk ettiği,

karanlığa daldı.

****

Kur?an İslamı?ndan,

günden güne uzaklaştık.

Cehalet, çıkarcılık,

riyakarlık, zevksizlik,

mikropları her yanı sardı.

****

Amacım;

yitik malımız olan,

?İslam?ın dünyanın ışığı olduğu?

o muhteşem günlere,

tekrar kavuşmak.

Hak verilmez alınır.

Hakkı almak için,

?cihad? açmak gerekir.

****

Bu cihad,

?ölerek-öldürerek değil,

bilimle inancı,

aklın rehberliğinde,

kucaklaştırarak?,

yapılabilir.

****

Bu inançla,

külliyeyi tasarlayıp,

gerçekleştirdim.

Umarım,

bilimle-inanç,

bu mekanda,

kucaklaşır.

Not-1: İlgisi nedeni ile cihatd yazımı da okumanızı dilerim.

Not-2: Bu konuyu benzer biçimde, zaman zaman yazdım, yazmaya da devam edeceğim.

Ekler-:

(*)

Bu gün hala,

kitapsız terimi,

çok yanlış işler,

yapanlar için,

kullanılır.

(**)

Ümmî,

O dönem Arapları için,

kullanılmış bir terimdir.

Onların bir kitabı yoktu.

Hz. Peygamber de,

böyle bir toplum içinden,

çıkmıştı.

****

Kur?an-ı Kerim?de,

cum?a suresinin(62) /2.ayeti,

[*-Çünkü ümmîlere içlerinden,

kendilerine âyetlerini okuyan,

onları temizleyen,

onlara Kitab?ı ve hikmeti öğreten,

bir peygamber gönderen,

O?dur.

Kuşkusuz onlar önceden,

apaçık bir sapıklık içindeydiler.]

?ümmi(kitapsız)?,

Arapları işaret eder.