Çok şükür sıkılmış yumruk haline geldik.

(Bu durumun güçlenerek, devam etmesini dilerim.)

Şimdi ?tek ses,? gereklidir.

Bu da Hükümetimizin ve ordumuzun sesidir.

O nedenle,?Sınır ötesi harekatla ilgili?,

kendi kendime koyduğum sansürü,

bu hafta da sürdürüyorum.

Bir yandan da sıkılmış yumruğu güçlendirmenin,

çarelerini düşünüyorum.

****

İnternette dolaşırken,

Sn N.Kemal Zeybek?in bir yazısı ile karşılaştım.

Yazının içeriği,?güçlendirme yollarında biri? gibi geldi bana .

Yazı iki bölüm.

İlk bölümü sunuyorum:

Mehmet Akif?i unutmamalıyız...

Safahat?ı çok okumalıyız...

Akif?in; yüzlerce yıllık geçmişimizin, temel yanlışını,

bugünkü durumumuzu ve çıkış yolunu özetleyen,

mısralarını sunmak istiyorum:

Medresen var mı?

Bence o çoktan yürüdü.

Hadi göster bakayım şimdi de İbnürrüşd?ü?

İbn-i Sina neye yok? Nerde Gazali görelim?

Hani Seyyid gibi, Razi gibi üç beş alim?

En büyük fazılınız: bunların asarından

Belki on şerhe bakıp,

Bir kuru mana çıkaran,

Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hala,

İhtiyacatını kabil mi telafi? Asla.

Doğrudan doğruya Kur?andan alıp ilhamı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı,

Kuru dava ile olmaz bu, fakat ilm ister;

Ben o kudrette adam

Görmüyorum, sen göster.

Madem ki bu din:

Din-i beşer, din-i hayat,

Beşerin Hakka refik

Olmak için vicdanı,

Beşeriyetle beraber yürümektir şanı...

(Biz İbn-i Sina?yı bir yana iterken,

Batılılar ona ulaştı.

ve aramızdaki fark bundan oluştu diye düşünüyorum.)

****

Akif?in şiirlerinde ağırlıklı konu,

İslam?ı anlamayan Müslümanlardır.

Pakistan?ın Akif?i olan,

Muhammed İkbal de bu konuda dertli idi.

Bir şiirinde diyor ki:

?Kaçtım Müslümanlardan /

Sığındım Müslümanlığa.?

****

Bugünkü medeniyetin temelinde

?İslam Medeniyeti?

olduğu bilinen bir gerçek...

Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Harezmi olmasalardı...

?Endülüs? olmasaydı...

Avrupa karanlıktan ve karanlıkçılıktan nasıl kurtulacaktı?

****

Ancak bugünkü Müslümanların,

İslam medeniyetini var eden iklimin,

çok ötesinde oldukları da bir başka gerçek.

Soralım ?Caferi Sadık?ları, İmam-ı Azam?ları? var eden,

Farabi?leri ortaya çıkaran iklim şimdi nerede?..

****

Açıkça söylemek lazım:

?Gazali?yi, Nizamiye medreselerini,

eğrisiyle, doğrusuyla tartışmadan çıkış kapısını bulamayız.

****

Osmanlı?yı çökerten sebepler arasında,

?Kadızadeliler?(1) felaketini görmeden gerçeği anlayamayız.?

Meselemiz çok derindir.

İslam?ın safiyetini yitirdik.

?Saf İslam?ı aramalıyız.

****

Sultanların ve siyasetçilerin keyiflerine göre,

İslam?a sokuşturulanları,

İslam?dan çıkanları tespit etmeliyiz.

Din bilginlerinin ?Nas? haline gelen görüşlerini de yeniden tartışmalıyız.

Tarihi olanla, dini olanı ayırmayı bilmeliyiz.

****

?Saf İslam?ı,

yani yalnız Allah için olan İslam?ı,

yakalayamazsak daha çok yanarız.

Akif?in dediği gibi...

İkbal?in dediği gibi...

****

Bilmeliyiz ki

?İslam insan içindir,

insan İslam için değildir?.

İnsan yaratılmışların en kutlusudur.

İnsan evrenlerin özetidir.

İnsan, Allah?ın yeryüzündeki halifesidir.

?Biz insanın sırrıyız, insan bizim sırrımızdır?

sözü Allah?ın sözüdür.

****

İnsan ?En yüksek yaratık? noktasında yaratılmış,

sonra en aşağılara indirilmiştir.

İnsana düşen, yeniden en yücelere ulaşmanın yollarında yürümektir.

İşte İslam?ın insana sunduğu hizmet budur.

****

İslam?ın yollarında zulme yer yoktur.

İnsana saygı göstermeyen hiçbir düşünce İslami olamaz.

Adı ne olursa olsun...

****

Prof. Dr. M. Hamidullah,

?Hz. Muhammed?in Savaşları? adlı kitabında diyor ki:

?İslam 10 yıl içinde,

bugünkü Avrupa kıtası büyüklüğünde bir sahaya yayıldı.

Müslümanlardan ölenlerin sayısı 100,

düşmanların ise 120 idi.

? İslam Müslümanlara sadece halkını,

milletini ve mazlumları savunma amacıyla,

savaş izni ve emri vermiştir.

****

Allah?a ulaşmanın yolu insana hizmetten geçer.

İnsanı öldürmek değil, yaşatmak esastır.

Din yalnızca Allah için olmalıdır.

Dini siyasete bulaştıranlar;

dini ideoloji, doktrin, teşkilat tüzüğü durumuna düşürenler;

dini oyun-eğlence aracı yapanlar,

insanın değerini anlayamazlar.

Bunlar İslam?ın yüce saflığından ne kadar da uzaktırlar.

****

Ne diyordu Ahmet Yesevi Atamız:

?Diyorum ki kim Allah?ı görmek,

ona ulaşmak istiyorsa,

bütün gücüyle garip, yoksul ve yetimlerin gönlünü alsın.

Allah?ın elçisi en yüce makama,

yani Mirac?a bu yolla çıktı.?

Not-1:XVII. yüzyılın en dikkat çekici tarafı,tasavvuf ehline karşı hasım,

kendilerine ?Kadızâdeliler? veya ?Fakılar? denilen bir gurubun ortaya çıkması olmuştur.