Beni, ?yazmak için tahrik eden?

o kadar çok olay oluyor ki?

Direnmek kolay değil.

****

Ne var ki;

Olayların tahrikine kapılırsam,

sanat konusunda yazmamı,

devamlı ertelemek zorunda kalacağım.

****

Oysa, bana göre;

tüm aymazlıkların,

yozlukların, yobazlıkların,

çıkarcıkların nedeni:

Toplumun sanat eğitiminin,

yeterli olmaması dolayısıyla,

gönül gözünün açılamaması.

****

O nedenle;

sanat konusuna,

devam etmeye karar verdim,

vesselam...

****

FLORANSA DA GÖRDÜKLERİM

 

Ne ve de nasıl olmuştu da;

Dünya yuvarlaktır dediği için,

Galile?yi mahkum eden Hıristiyan Avrupa,

karanlıktan aydınlığa çıkmıştı?

Bu sualin ansiklopedik anlamda,

cevabı kitaplarda boldur.

Ben o cevabı, ?nesnel olarak? görmek istiyordum.

****

 

?Floransa gezim? Avrupa?yı ilk ziyaretim mi idi?

Yo!

Daha önce de Floransa?ya ve sair kentleri ziyaret etmiştim.

O ziyaretler ya iş,

ya da turistik amaçlı idi.

Dolayısı ile Boluca tabirle,

?ekce- yivce?

(detaylıca ve de düşünerek)

inceleyememiştim.

Tetkiklerim,

?Ha, hı?,

?ham, hum,

şaralop?

türündendi.

****

Bu defa, o eksikliğimi tamamladım.

Aradığım cevabı,

nesnel olarak algıladım.

****

Bizde bir söz vardır;

?eskiye rağbet olsa,

bit pazarına nur yağar?,

diye.

Genellikle, eskiyi umursamayız.

****

Adamlar tersini yapmış.

Eski olan ne varsa;

Bilinçlenip, titizlikle korumuşlar.

Allayıp, pullamışlar.

Kadir kıymet bilmişler.

Başlarına taç,

boyunlarına gerdanlık yapmışlar.

[Bilinçlenmeyi tetikleyen de;

İslam medeniyeti olmuş.

****

Peki, bilinçlenme öncesi,

Avrupa?da durum neymiş,

ona bir bakalım:

(Ortaçağ Avrupasında,

insanın kıymeti yoktu.

Engizisyon mahkemelerinde,

yüz binlerce insan haksız yere

ve çok defa,

?sırf servetleri ele geçirebilmek için?,

öldürüldü.

Papazlar çeşitli menfaatler karşılığında,

günahları affediyorlardı.

Hatta Cennetten yer satıyorlardı.

Mantık ve insani esaslar kaybolmuştu.

****

İslam alimlerinin kitaplarını okuyarak,

dünyanın döndüğünü ilan eden Galile

ve daha pek çok düşünür,

çeşitli işkenceler görmüş

pek çoğu öldürülmüştü.)

****

İslam medeniyeti,

o zaman hangi özelliği ile ;

Batı medeniyetini tetiklemişti?

Bir de ona bakalım:

*- mükemmele yöneliş

*-Akılcılık,

*-İlim ve Bilim tutkusu

*-Yaratıcı özgür düşünce.

*-Hırs ve çıkarcığı aşağılayan beşeri anlayış.

O dönemin Avrupa?sı,

?aklı dışlayan çıkarcı zihniyetin?

oluşturduğu karanlık dönemde,

(çok çile çektiği için)

İslam aleminden aldığı

?akılcılığa?

ve onun özgürleştirip,

beslediği

?yaratıcı düşünceye?

sımsıkı sarıldı.

(İslam alemi ise,

Avrupa?nın yaptığının tersini yaptı.

Aydınlığı terk etti, karanlığa daldı)]

****

İşte; Avrupa?nın başına taç taç yaptığı,

( aydınlanmasını sağlayan)

Rönesans dönemi eserlerden birkaç örnek: