Hamlet de kullanılan,
 ?to be or not to be?
(olmak veya olmamak);
 sözü meşhurdur.
 Oyuncu eline kuru kafayı alır ve ?o sözü? söyler.
Ardından da;
 ?işte bütün mesele bu? der.
****
Lise çağlarında, o sözün manasını pek anlamazdık.
?O söz? neden meşhur olmuştu?
Sebebini düşünmezdik.
?O sözü? söyler, ardından da.
İşte, bütün bokluk bunda, derdik!!!
Sonra da gülerdik.
****
Sonra, sonra anlamaya başladım.
O sözün manasını.
?Olmanın?
?Veya olmamanın?;
ne demek olduğunu!
Gerçekten;
işin özü, ?olmak? da imiş..
****
Tüm kutsal kitaplar da, ?olmanın? üstünde durur.
Kur?an-ı Kerim?e göre;
Allah ?ol?(kün) der.
Adem (insan) olur.
Ama bu oluş (doğum) sadece bir başlangıçtır.
****
O?nun arzusu, Adem?in ?olması? yani, kemale ermesidir.
Bunun için onu:
*-Akıl tacı ile taçlandırır, vicdan ile güçlendirir.
[Nebi ve resulleri vasıtası ile ?kemal? yolunu gösterir.
Kutsal kitapların da da;
sapıtan toplumların başına gelen felaketlerden, örnekler verir.
İbret almasını öğütler.]
Fakat?.!
*-Şeytanı da (nefsi) içine yerleştirir.
Ayrıca ,ona:
*- Cüz? irade(yetki) verir.
Dilediği yolu seçmesi için.
****
Ne var ki!!!!
Ademlerin çoğu, aklın, vicdanın çizdiği yoldan gitmez.
Yani, olmaz (kemale ermez).
Karun kadar zengin, Hitler kadar güçlü bile olsa, ham kalır.


[Uzun-ince bir yoldur bu.
Pek azı, aklını, vicdanını, insafını, şefkatini, merhametini kullanır.
Doğru yola girer
O yolda, gündüz-gece demeden ilerler.
Olgunlaşır.
İlim ve bilime katkı yapar.
Yeni düşünceler, sitem ve metotlar üretir.
İnsanlığa hizmet eder, refahının artmasını sağlar.
****
Pek çoğu da;
şeytana uyar.

İyiye, güzele, helale talip olmaz.
Haram peşinde koşar.
Onların, nefsinin karnı yoktur.
Doymaz.
Akıları şeytani yönde çalışır.
Bu nedenle:
Olgunlaşmaz, ?ham? kalırlar.]
****
İşin tuhafı:
Bu hamlara özenen çoktur.
Çünkü, onların yaşamları saltanatlıdır.
Zamanla güçlenip, her şeye hakim olurlar.
Etrafı kanser gibi sarar;
İyi, güzel olan her şeyi yok ederler.
Toplumsal dejenerasyonu tetiklerler.
****
Etrafınıza bir bakın.
*-Hortumculuk.
*-Rüşvet
*-Yolsuzluk
*-Kayırmacılık

Ve
*-Sahtekarlık her yanı sarmış durumda.
Tüm değerler, çürütülüyor.
Kokuşma had safhada.
Biri bitmeden, diğeri başlıyor
Hergün bir yenisi ile karşılaşıyoruz.
*- Müzelerimizdeki sahtekarlıklar.
*- Hortumlanan trilyonlar.
*- Buharlaşan, edep ve haya.
*- Yok edilen, öz kültürümüz.

****
Bana göre, bütün bunların sebebi:
*-Olmamanın, yani hamlığın yaygınlaşmasıdır.
*-İlkelliğin, okumuş cahilliğin, hayasızlığın baş tacı edilmesidir.
****
Peki ama!!!
Herkesin ?olması? nasıl sağlanacak?
Bütün bu pislikler, nasıl yok edilecek?
Tüm kokuşmuşluklara, nasıl dur denecek?
****
Eski devirlerde yaşasaydık;
yeni bir peygamber gelecek diye, bekleme şansımız olurdu.
Şimdi o şans da yok?.
Ne yapmalı, bilmem ki?
Bunun bir yolu olmalı?
Öyle değil mi?
Gelin, hep beraber düşünelim.
Kendi, kendimize;
Düşün,düşün boktur işin, demeyelim.
****
Atalarımız:
Çıkmayan candan ümit kesilmez demiştir
Onların sesine kulak verelim.
[Her şeye rağmen, gene de;
ne varsa, kendi öz kültürümüzde var.]
Gelin, kendi özümüze dönelim.