11.12.2005 günü ?kafa karıştırıcı? bir e-mail aldım.

Eminim pek çok kişiye gönderilmiştir.

Şaşırdım.

İnanamadım.

Ne demekti bu.

Mesajda sözü edilen konular, kamuoyunda epeyce tartışılmıştı.

Faydalar-mahzurlar ortaya konulmuştu.

Yasa 28.12.2005 günü T.B.M.M genel kurulunda kabul edildi.

Hata yapılmış olması çok zayıf ihtimâl.

E-mailde ortaya konan iddialar provokasyon olabilir mi?

İhtimal az.

İddianın sahibi, belli.

Konuyu köşeme taşımada, ?uzun süre? tereddüt ettim.

Kesin bir neticeye varamadım.

Sonunda, karar verdim.

Yazı uzun.

Lütfen sabırla okuyun.

Herkese soruyorum.

Neler oluyor?

****

Mesajın kaynağı;

[????? Forwarded message ?????
From: Bertan Onaran <[email protected]>
Date: 11.Ara.2005 08:40
Subject: Fwd: Fw: Fw:Vatan namustur.Satılamaz..(Yüce Divana geri sayım!!)

****

Bana ve diğer arkadaşlarına gönderen:

ömer yasa ([email protected] )

Bir de not eklemiş.

(Üzülmekle iş bitmiyor... Herkes ne yapabileceğini, kimlere duyurması
gerektiğini düşünmeli...)

****

Microsoft PowerPoint slayt gösteri sistemi ile gönderilen mesaja göre:

Mesajın düzenleyicisi:

Gazete başlıklarına bakarsan(1), sevinilecek bir yasa .

Mesaja bakarsan, üzülecek bir durum.

Allah, Allah!

Gel de çık işin içinden çıkabilirsen!

Bu ne iş?

İnansan bir türlü, inanmasan bir türlü!!!

****

İŞTE O MESAJ:

Vatan Namustur Satılamaz

AB istiyor Biz çıkarıyoruz;

Tahkim yasası,İdamın Kaldırılması, İkiz Yasalar, Eve Dönüş Yasası, Mahalli İdareler Yasası, Kamu Yönetimi Temel Yasası, Mahalli Dille Yayın Düzenlemeleri, Apartmanlara ibadethane açılmasına izin verilmesi,Leyla Zana ve arkadaşlarının serbest bırakılması, ruhban okulu ve ekümenlik tartışmaları, milli eğitim müfredatının değiştirilmesi vs,vs....

Nihayet Yabancılara Toprak Satışının Serbest Bırakılması

****

Eski Tapu Kanunu

29 Aralık 1934 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2644 sayılı Tapu Kanunu?nun 35 inci maddesiyle; karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla sadece yabancı gerçek kişilere taşınmaz mal satın alma ve miras yoluyla edinme hakkı tanınmıştı.

Bu Kanun; 30 hektardan büyük toprak alımına, yabancı tüzel kişilerin gayrimenkul alımına, askeri yasak bölgelerde toprak alımına, köy sınırlarında toprak alımına izin vermiyordu...

****

Tapu ve Köy Kanunu?nda yapılan değişiklikler

19 Temmuz 2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 3.7.2003 tarih ve 4916 sayılı kanunla,

?Yabancı ülkelerde o ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine de taşınmaz mal edinme hakkı tanınmış,

?Yabancı uyruklu gerçek kişilerin miras yoluyla taşınmaz mal edinmesinde karşılıklılık koşulu kaldırılmış,

?Köy Kanunu?nun 87?nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, yabancı uyrukluların köylerde de arazi almalarının yolu açılmış,

?Sınırlı ayni hakların (yararlanma hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, ipotek hakkı vb.) tesis edilmesinde, karşılıklılık koşulu kaldırıldı.

****

Yabancılara satılan toprağın illere göre dağılımı
(Yüzölçümü itibariyle)

Satılan gayrimenkul sayısının
uyruklara göre dağılımında dikkati çekenler

Sayıca en fazla satış Yunan uyruklulara, yüzölçümü olarak da Suriye uyruklulara yapılmıştır.

Ülkemizde yabancılara ait toplam alan 269.296 dönüm olup, bu alanın 241.451 dönümü Suriye uyruklulara aittir.

Suriye uyrukluların gayrimenkullerinde ağırlık Hatay ve Kilis illerindedir.

?Yunan uyrukluların aldıkları gayrimenkullerin % 90?ı İstanbul, İzmir ve Bursa illerindedir.

****

Hedefteki ülke, Türkiye!..

Emperyalizmin hedefi, Sevr?i hortlatmak, Türkiye?yi bölmektir.

?Büyük Orta Doğu Projesi,

?Büyük Kürdistan hayali,

?Büyük İsrail (Arz-ı Mevud)

?Megalo İdea

?Yeşil Kuşak Projesi

?Mozaik saçmalığı

Bu oyunun çeşitli isimlerle piyasaya sürülen değişik versiyonlarıdır

****

Bir iddia:

20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması?nın ve 23 Temmuz 1930 tarihinde imzalanan Hatay Antlaşması?nın gizli maddeleri bulunuyor!

Bu gizli maddelere göre 99 yıl sonunda; yani 2039?da Hatay?da yeni bir plebisit (halkoylaması-referandum) yapılacak!
****
Megalo İdea peşindeki Yunanistan

Eski Bizans topraklarına sahip olmak yani Megalo İdea Yunan ulusunun milli ülküsüdür.

Yunanistan fırsat buldukça topraklarını genişletmektedir.

Çok yakın bir zamanda Yunan Başpiskoposu Hristodulos: ?Birgün mutlaka, Yunan halkı Küçük Asya?ya geri dönecektir? diye demeç vermekten çekinmemiştir

****

Bir başka tesadüf (?)

Ekümenlik peşindeki patrikhane, azınlık vakıflarının mal edinmesine imkân veren düzenlemeler, ruhban okulunun açılması çabaları, Fener?i yeni bir Vatikan yapma arzularının göstergeleridir

Sormadan geçemiyoruz, Yunan uyrukluların İstanbul?dan gayrimenkul almaları tesadüf mü? Yoksa Fener devletinin temelleri mi atılıyor?

****

Vatan Türk?ün herşeyidir...

Vatan, Türk?ün yaşama gayesidir. Türk için vatan kuru toprak, toprak da herhangi bir metâ değildir. Türk Tarihi vatan ve toprağın kutsallığına ilişkin destanlarla doludur.

En güzel şiirler vatan için yazılmıştır.

****

İşte destanlaşan tarihten birkaç yaprak:

?Evdeşimi, atımı verdim, çünkü benimdir!?
?Toprak verilemez, çünkü devletindir!?

Hunlar zor durumda kalmışlar ve Çinlilerden barış istemişlerdi. Çinliler barış için Mete?nin sevdiği atını istediler, hemen verdi. Ama Cin hükümdarı bununla yetinmedi, başka şeyler de istedi. Mete kendine ait nesi varsa hepsini birer birer veriyordu. Sonra Çinliler sınırda küçük bir arazi istediler. Burası hiçbir ise yaramayan kurak, kumlu bir topraktı. Ama Mete buna çok sinirlendi ve şöyle dedi:

?Benden ne istedinizse verdim, çünkü onlar benim malımdı. Ama bu toprak benim değil, milletimindir. O toprağı korumak için savaşır, canımı veririm.?

****

Allah?ın gazabına uğrasınlar!

İstanbul?un Türkler tarafından alınacağını önceden bilen Bizanslı bilgeye Fatih Sultan Mehmet ?...İstanbul bizim elimizden çıkacak mı?..? diye sorar. Bilge, ?Sizin aranızda fesat artar, şahsi menfaat ön plana çıkar, emlağını yabancılara satanlar çoğalır ve yabancılardan medet umanlar artar ise o zaman İstanbul elinizden çıkar? cevabını verdi.

Bu cevap üzerine Fatih Sultan Mehmet ellerini kaldırıp şöyle der: ?Dilerim Allah?tan ki, bunları yapanlar Allah?ın gazabına uğrasınlar?

Sultan  Abdülaziz ile birlikte Paris?te bulunan Keçecizade Fuat Paşa?ya  III.Napolyon,

Girit?i  kaça  verirsiniz? diye sorar.

Fuat Paşa?nın cevabı kısa ve nettir:

Aldığımız fiyata!!!

****

Herzl?in teklifi;

Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl, 19 Mayıs 1901 tarihinde Sultan Abdülhamit?le yaptığı görüşmede, ?Avrupa Borsasını ellerinde tutan Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu?nun bütün borçlarını ödemesi karşılığında Filistin topraklarının onlara verilmesini? içeren gizli bir teklifte bulundu.

Abdülhamit?in cevabı;

Bu teklif Abdülhamit tarafından ?Vatanın bir karış toprağı bile satılık değildir? cevabıyla geri çevrildi ve Duhuliye Nizamnameleri ile Yahudilere toprak satışı yasaklandı

Filistin Osmanlı?nın elinden çıktıktan sonra, yerli ahali paranın cazibesine kapılıp topraklarını satınca o topraklarda İsrail devleti kuruldu.

****

Atatürk diyor ki;

Millî müdafaamızı; düşmanların bayrakları, babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terk edemeyiz. İstanbul mabetleri etrafında düşman askerleri gezdikçe, öz vatan toprakları üstünden yabancı adamların ayakları çekilmedikçe biz mücadelemize devam etmeye mecburuz. Kendi hükümetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, yabancı esareti bahasına nail olacağımız huzur ve mutluluktan bin kere üstündür.

****
Mehmet Akif Ersoy diyor ki:

Bastığın yerleri ?toprak!? diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Atatürk diyor ki:

Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin fark etmediğini sanmak hatadır.
Vatan Namustur Satılamaz!!!

Çok vahim sonuçlar doğuracak olan bu düzenlemeye derhal son verilmelidir...

Bu konuda ?Ne Mutlu Türk?üm? diyen herkesi göreve davet ediyoruz.

****

EK-1: