Rahmetli Aziz Nesin?in tabiri ile

tam bir ?Hoptirinam Demokrasisi? ortalıkta göbek atıyor.

Kapı kulluğu adayları, çarşı-pazar, kahvehane turlarına başladı.

Partilerin seçim vaatleri vıcık, vıcık.

Hepsi de kandırmaca üstüne, hemen, hemen birbiri ile aynı.

****

Adamlar tecrübeli.

Metodları uzun yıllar denenmiş, her seferinde de başarılı olmuş.

Bol palavra, bol vaat?

Özet olarak diyorlar ki:

Bolu dağı pilav,

Abant gölü hoşaf,

Herkes yesin içsin (kesesinden*),

Saltanatım var benim.

[*?kesesinden?i içlerinden söylüyorlar]

****

Metod bu defa da başarı ile uygulanacak, bu kesin.

Neden mi?

?Beleş, bedava ve avantaya aşık olan çoğunluk değişmedi de?, ondan.

Rahmetli Şair Orhan Veli sağ olsaydı;

Bu durumla:

?Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere-tepe bedava;
Yağmur-çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekânlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.?

diyerek, ne de güzel dalga geçerdi.

****

Bu ülkede herkes liderlerin kapıkulu mu?

Doğruyu görüp, söyleyenler yok mu?

Var, her dönemde de var olmuşlar.

İşte onlardan örnekler:

I-:Bundan yüz yıl önce,

Konya?da yayımlanan ?Maşrık-ı İrfan? gazetesinde,

Milletvekili olmanın 11 şartı, şöyle sıralanmış:

[Bunları yazan Mehmet Zeynelabidin Efendi (1866?1940)

İttihat ve Terakki?den iki dönem milletvekili seçilmiş.]

****
1-: Milletvekili adayı:

*-Aday olacağı şehirde uzun süreli oturmuş, yaşamış olmalı,

Halkın mizacını iyi bilmelidir.

*-O şehirde oturmamış veya çıkıp gideli uzun zaman olmuşların, ahlakı bilinemez.
2-: O İl?e faydalı projeler üretebilecek, halkın daha iyi ve mutlu yaşaması için, uğraşacak güçte olmalıdır.
3-: Ülkenin şan ve şerefini düşünmeyecek kadar cahil olmamalıdır.
4-: Hükümetin kanunsuz ve haksız işlerini, kimseden korkup çekinmeden söyleyen biri olmalıdır.
5-: Menfaat için boyun eğen biri olmamalıdır.

(Yoksa milletin menfaati zayi olmak ihtimali ziyadeleşir.

Memleketi bile bile uçuruma sürükler).

6-:Durumunu korumak ve menfaat elde etmek için;

Haksızlığa ses çıkarmayan ve de haksızlık edebilen biri olmamalıdır.

7-: Rüşvet alan, hak yiyen biri olmamalıdır.
8-: Zalim, vicdansız biri olmamalıdır.
9-: İkiyüzlü adamlar da milletvekili olamaz.
10-: Ayıp arayan, hiç yoktan tertip türetenler de aday gösterilmemelidir.
11-: Milletvekilliği bittikten sonra geçinecek bir işi veya zenginliği olmayanlar da aday gösterilmemelidir.

Bu on bir maddeye uymayan tipler:

durumlarını korumak için, iktidarın ayıbını örtüp, boyun eğmeye mecbur kalırlar.

****

Mehmet Zeynelabidin Efendi?nin ikazından bu yana geçen uzun yıllar boyu, iyileşmeler olmuş mu?

Yooo!!!

Ya neler olmuş?

****

İşte olanlar:

II-:?24 Nisan 1983 tarihinde yürürlüğe giren Siyasi Partiler Kanunu, siyasi partilerin milletvekili adaylarının belirlenmesinde önseçim yöntemini açıkça zorunlu kılmıştı...

Özal iktidarı döneminde ?Özal?ın dayandığı çoğunluğun? oylarıyla bu yasa değiştirilmiş ve yeni getirilen 3270 sayılı yasa ile önseçim zorunluluğu kaldırılmıştı...?
O oturumda söz alan milletvekillerinin zabıtlardaki sözleri:
?SHP grubu adına Turan Beyazit ?

Sayın milletvekilleri, teklif, parti liderinin ve liderin etrafındaki dar kadronun etkinliğini artırmayı hedeflemektedir...

Siyasette tek seçicilik haline dönüşen bu etkinliğin, lider ve dar bir kadro diktası yaratacağı bir gerçektir.

?Ferit Melen (Van milletvekili) ?

Eğer bir partinin bütün milletvekili adaylarını sadece genel başkana yahut sadece merkez organına seçtirirseniz o vakit sizin yerinize bu Meclis kapıkullarıyla dolar.

Kapıkullarıyla da demokrasi olmaz arkadaşlar.?

* ***
O günden sonra neler mi oldu?

Üüühh neler olmadı ki!!!

*-Halkta bedavacılık, beleşçilik arzuları iyice arttı.

*-Halkın çoğunluğu, parmağım(!) hıyar diyene bir avuç tuz ile koşar oldu.

O oturumda söylenen, kehanet gibi öngörüler doğrulandı.

·  Meclis kapıkullarıyla doldu.

·  Siyasi parti liderleri bu manzaradan mutlu.

·  Hiçbiri önseçim yapmıyor artık...

·  Demokrasinin bu şekilde katli, mahcubiyet de yaratmıyor!

****

Tam tersi.

Ayaklar baş, başlar da ayak.

. -Buyur bey!

-Kimdir o?

-Liderlerden emir:

Halkımızın eğlenme ihtiyacını karşılamak için;

Şarkıcı, türkücü, kapıkullarım ortaya.

Vur patlasın, çal oynasın?

?Boluca? eğlence başladı.

****

Hava bedava, su bedava

Lay, lay, lom da lay, lay, lom.

Her kasabaya üniversite kurulacak ve de imtihansız girilecek.

Hamilelik üç aya indirilecek.

Lay, lay, lom da lay, lay, lom.

****

Ya kenara çekilmek zorunda kalmış

bir avuç ?suskun aydın? ne yapıyor dersiniz?

İnternet?in sanal dünyasında,

durum ile gırgır geçen e-postalar üretiyor.

İşte onlardan biri: