Homo Habilis

Homo Erectus

Homo Sapiens

Bunları lisede iken,

öğrenmiştim

Homo Sapiens,

modern insanı, tanımlıyordu.

Homo Ekonomikus da

Bir insan tipi tanımlamasıydı.

Bu tanımlamayı ilk olarak

İ.Ü. İktisat fakültesinde,

duymuş,

"insanı,

ruhsuz,

insani duyguları olmayan,

bir yaratık tipi olarak,

kabul eden,

tanımlama olduğu",

anlatılınca da,

şaşırmıştım.

[1.sınıf iktisat dersinde,

"ilk duyuşumda",

eşcinsel iktisatçıları,

betimleyen söz sanmıştım]

****

Bu sanal tip,

Batının,

kapitalist ekonomistlerince,

sanayi devrimi'nden sonra,

ortaya çıkarılmıştı.

Homo Sapiens'in,

ruhunu ve

insani duygularını,

yok edip,

nefsini tahrik ederek,

üretkenliğin artacağı,

bu yolla;

refah ve mutluluğa ulaşılacağı,

sanılıyordu.

****

Sanıldığı gibi olmadı.

Maddi üretim arttıkça,

Servetler de arttı,

tabi hırs da,

lüks tüketim de…

Doyumsuzluk,

toplumsal aklı zedeledi.

İnsanları birbirini

Yemeye ve

doğayı tüketmeye çalışan,

kurtlara döndürdü.

****

Homo Ekonomikus,

denen tipin,

gerçek olmadığı,

unutulmamalıdır.

Nefs,

her şeyin sahibi olmak ister,

elde edemediğinde,

bunalım yaşar.

****

Gerçek insanın,

ruhu vardır.

Ruhun gıdası,

"doğru yolu gösteren",

inançtır

Dinler,

insanın nefsini eğitir.

Özdeki ışık,

bu yolla ortaya çıkar.

****

Yüce Allah,
akılla imanı,

taassup batağına düşmeden,

birleştirebilen kullarını,

hep yarattı,

görevlendirdi.

****

O görevliler,

muhtelif şekilde,

görevlerini yapıp,

doğru yolu gösterdiler.

****

*-Yüce Peygamberimiz,

Allahın ayetlerini tebliğ etti.

[Andolsun, biz Kur'anı,

düşünüp öğüt almak için,

kolaylaştırdık.

Düşünüp öğüt alan yok mu?]

****

*-Hak aşıkları,

Çağıl, çağıl çağladı:

Mal sahibi mülk sahibi,

hani bunun ilk sahibi?

Mal da yalan mülk de yalan,

var biraz da sen oyalan.

Yunus Emre

*

İlim, irfan mürşittir karanlıkları kovar

İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar

Gönüllerde parlayan o saadet güneşi

Şark ile garp'tan değil, gerçek inançtan doğar

Hacı Bektaşi Veli

*

Gel, gel, ne olursan ol yine gel.

İster kâfir, ister Mecusi,

ister puta tapan ol yine gel.

Bizim dergâhımız,

ümitsizlik dergâhı değildir.

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..

Mevlana]

Not-:İlgisi nedeni ile,

"Okumak, Üflemek" başlıklı,

diğer köşe yazımı da,

okumanızı dilerim