Atatürk;

fikir tartışmalarını,

sohbet ortamında,

yapmayı severdi.

Bu nedenle,

Ata'nın içki sofraları,

meşhurdur.

[Bu sofralar,

"Men-i Müskirat,

kanununun" (1)

yürürlükte olduğu,

zamanlarda da,

kurulurdu]

****

Şöhret nedeni,

fikir akademisi gibi,

işlev yapmasıydı.

****

Hangi konuyu,

ele almak istiyorsa,

o konunun uzmanlarını

ve görevlilerini,

sofrasına davet ederdi.

****

Sofrada onların,

fikirlerini dinler,

onlara sorular sorar,

onları tartıştırırdı.

****

Bu ortamda,

vardığı kanaate göre,

yönlendirmeler yapar,

kararlar verirdi.

****

İşte bir örnek:

Zamanın,

Milli Eğitim Bakanı sorar,

Paşam nasıl bir,

Milli Eğitim politikası,

emredersiniz?

Bu soru üzerine Atatürk,

garsona bir polis çağırtırır.

Masada duran,

rakı kadehini,

polise gösterip sorar:

-Bu nedir?

(Polis "ne desin!!", şaşırıp, panikler.)

-Sudur paşam.

Atatürk kadehe su ilave eder,

rakı beyazlaşır.

-Şimdi nedir?

-Ayrandır paşam.

-Peki çıkabilirsin.

Polis çıkınca,

köşk muhafızlarından bir,

Mehmetçik çağırttırır.

Mehmetçik gelir.

Atatürk ona da,

rakı kadehini gösterip sorar:

-Bu nedir

-Irakı'dur Paşam.

-Rakı içmek,

yasak değil mi?

-Yasak emme,

- sana helal olun Paşam.

-Tahsilin nedir.

- Okumam yazmam yoktur Paşam.

-Çıkabilirsin.

Asker çıkınca Bakana şöyle der:

Eğitim politikamız;

Çocuklarımızı,

doğru,dürüst,

terbiyeli, edepli,

ahlaklı, faziletli,

ilim, irfan sahibi,

ferasetli, erdemli,

insanlar haline,

getirmek olmalıdır.

Başarılması gereken budur.

****

Bunu başaramazsanız,

bırakın bu Mehmetçik gibi,

saf ve dürüst kalsınlar.

her türlü kalıba girebilen,

riyakar yarı cahil,

kurnaz-bağnaz tipler,

yetiştirmeyin.

****

Milli Eğitim Bakanlığımız,

Atatürk'ün bu talimatını yerine getirebildi mi?

Ne dersiniz?

Hıı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Not-(1):

Men-i müskirat kanunu,

içkiyi yasaklıyordu.
Yasayı teklif eden şöyle diyordu:
Haram olan içkinin fenalıkların çoktur.,

A.B.D bir kanun ile,

milletini bu beladan kurtarmıştır.
A.B.D' den ibret almalıyız(*).

Yasağa uymayanlara,

80 değnek vurulmalı

veya ağır para cezası ile,

cezalandırmalıdır.

Teklifi büyük taraftar topladı.

Çorum milletvekili Haşim bey

ve Bolu milletvekili Nuri bey de,

aynı konuda birer yasa teklifi verdiler.

teklifler birleştirildi

ve 14 eylül 1920‘de, yasalaştı.

Bu yasa,

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun

çıkarılmasına değin(1926),

yürürlükte kaldı.

Yasaklar,

"1988'e kadar"

her10 Kasım günü uygulanmıştı.

(*)16 Ocak 1920 da A.B.D de içki yasaklanmıştı.

Bu yasak içkiye ilgiyi artırmış,

Mafyayı doğurmuş,

Sahte içkiden ölenleri hızla artmıştı.

Bu konu ile ilgili

eğrisi-doğrusu köşesindeki,

yazımı okumanızı dilerim.