Bu köşeyi bir veda yazısı yazarak bırakmıştım.

Bırakış nedenim; Bolu halkının tepkisizliği idi.

Güya kendi kendime:

?Alemin derdi beni mi gerdi?

deme noktasına gelmiştim.

Sözüm ona; kafamı dinleyip, rahat edecektim.

Ne mümkün!

Ne kafamı dinleyebildim, ne de rahat edebildim.

Abuk subuk olaylar, aldatmacalar, yanlış yunluş işler hiç dur durak bilmedi.

-Kapat gözlerini kapatabilirsen.

-Tıka kulaklarını tıkayabilirsen

Beynim arı kovanına döndü.

Düşünceler vızır, vızır!!!

Uyu uyuyabilirsen!!!

Bir yandan da ardı arası bitmeyen ricalar, baskılar:

-Mutlaka yeniden yazmaya başlamalısın türünden.

Dayan dayanabilirsen!

****

Velhasıl zor günlerdi onlar.

O zor günlere dualar sayesinde tahammül edebilmiştim.

Dualar güç veriyor insana.

O nedenle bu yazıyı da dua ile başlatmak istedim.

Ve bu duanın sadece Bolu için değil, ülkemiz ve ulusumuz için olmasını istedim.

Tesadüf karşıma büyük Türk hakanı Oğuz Kaan?ın (binlerce yıllık) kadim duasını çıkardı.

Gelin birlikte okuyalım o duayı.

****

OĞUZ KAĞAN?IN DUASI

Ulu Tanrı

Güzel Tanrı

Gök Tanrı

*-Sen Türk?ü,

*-Türk Yurtlarını Koru

*-Düşman şerrinden sakla !

*-Türk?ü yiğitlikte daim et !

*-Türk?ü erlik davasıyla yaşat !

*-Türk?ü gerçekçi yap !

*-Türk?ün gönlüne her şeyden önce,

hatta kursağına ekmek koymadan evvel,

Türklük sevgisini koy !

*-Türk?ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar !

*-Törelerini canları gibi saklat !

Türk?e zevk ve rahat verme !

*-Bilakis zahmete alıştır !

Zahmetle yürekleri, bedenleri demir gibi olsun !

*-Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin !

Türk?ü faal, cevval edersin.

*-Türk?e değişmez bir seciye ver !

Zamanla seciyesi değişmesin,

sade tekemmülle tadilat görsün !

Ulu Tanrı

*-Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal,

Türkçülük ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı,

intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile, hasıl olduğundan;

Türk?e bunları ver !

*-Türk?ten hırsız, namussuz türerse hemen kahret !

*-Türk?e benlik, hem de yüksek bir benlik ver !

*-Türk nefsine itimat sahibi olsun !

*-Türk?ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat !

Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın !

Birden barut gibi parlamasın !

Daima soğuk kanlı olsun !

*-Türk?ü her milletten cesur yarat !

*-Öç almayı Türk asla unutmasın !

Ulu Tanrı

*-Namussuz bir tek Türk yaratacağına, dünyayı yık daha iyi !

*-Ne kadar korkak Türk varsa hepsini helak et !

*-Türk her şeyi mukayese etsin !

*-Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu !

*-Sabırlı, derde dayanıklı olsun !

*-İradesi çelik gibi olsun !

*-Dönek Türk yaratma !

*-Türk?leri maymun iştahlı yapma !

*-Türk daima ihtiyatla adım atsın !

*-Kimsenin tatlı diline inanmasın !

*-Kimseye güvenip teslim olmasın !

*-Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan:

Tanrı, sen Türk?ü çalışkan et !

*-Türk?ün ömrü çalışma ile geçsin !

*-Ona daima çalışma aşkı ver !

*-Hele elbirliği ile çalışmayı adet etsin !

*-Tembel Türk?ü hemen öldür !

*-Türk?e her milletinkinden üstün zeka ver !

*-Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca Türk?ün önünde durulmaz !

Milli büyüklüğün tek şartı:

yüksek ideal; buna alışmak için de:

yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan:

*-Türk?leri ahlaklı, sebatlı ve fedakar kıl !

*-Tanrı , Türk?leri sen kendi elinle birleştir

*-Ve her şeyden evvel ruhları birleşsin !

*-Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et !

*-Türk?ü töresine sadık kıl.

Tanrı!Türk budunu :

Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir.

*-Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın !

Ulu Tanrı

*-Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et !

*- Bir şey söylemek vazife yapmak değildir.

*- Fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu, Türkün beynine sok !

Güzel Tanrı

Sana hepsinden çok yalvardığım şudur :

*-Türk?ü dalkavukluktan kurtar !

*-Dalkavukluk ve emsali vasıtalarla zengin olmaktan koru !

*-Türk?e kötü para hırsı verme !

*-Dalkavukları yok et !

Aman Tanrı

*-Türk aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru !

*-Türk toprağında hürler yaşasın !

*-Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin !

*-Sen Türk?e tabii şeylere, tabiata karşı sevgi ver !

*-Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki; fakirlik suç sayılsın !

Acunu Yaratan Yüce Tanrı

*-Türk?e insaniyetten evvel Türk milletini düşündür.

*-İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır.

*-İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki;

maskelerinin altında canavarlar yaşar.

İnsaniyeti oralarda gören olmaz.

*-Türk?e sağlam, sürekli irade ver !

*-Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır !

*-Ona esas seciye olarak:

vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver !

*- Mesuliyeti Türk yurdundan eksik etme !

*-En büyük kuvvetin Türklük aşı olduğunu Türk?e öğret !

Tanrı

*-Türkçe konuşulan, Türk?e yurtluk etmiş olan yerleri, kıyamete kadar Türk?ün hükmü altında tut.

NOT-1:Binlerce yıl önceden ses veren bu duaya, bu günlerde ne de çok ihtiyacımız var değil mi?

TANRI TÜRK?Ü KORUSUN

AMİN

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

VE BU KUTSAL VATANA HİZMET EDENE