Hz Ibrahim'in,

iki oğlu vardı.

Büyüğü,

Arap cariye,

Hacer'den doğan,

Ismail.

küçüğü

eşi Sara'dan doğan,

Ishak

****

Yahudiler,

Ishak'ın,

Araplar,

Ismail'in,

soyundan geldiklerine,

inanırlar.

****

Bu inanca göre;

Yahudiler ve Araplar,

(aynı soydan üremiş),

öz be öz kardeş,

ama zıt kardeştir.

****

Benzer özellikleri:

Yahudilere göre:

*-Sadece Yahudiler insandır

[Talmutan örnek:

Yalnız Yahudi olanlara,

insan gözüyle bakılır.

Yahudilerden gerisi,

sadece birer hayvandır.

****

*-Gayeye giden,

her yol mubahtır.

[Talmut'tan örnekler:

Yahudi olmayanın malı,

mülkü sahipsiz sayılır.

Ona herkesten önce,

el koyan Yahudi,

sahibi olur.

*

Allah dünyanın,

bütün servetini,

yalnız Yahudilere,

tahsis etmiştir.

Bütün dünya serveti,

onlarındır.]

*-Kutsal kitapları,

şiddete, hainliğe,

sözden dönmeye,

yöneliktir.

[Talmuttan örnek:

Bir şey çalmayınız,

hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir,

sadece Yahudilere karşıdır.

Diğer milletlerin can ve malları helâldir.]

*-Başka toplumların üstünde,

hakimiyet kurmak hedefleridir.

****

Araplara göre:

Yüce ve mükemmel olan,

sadece Araplardır

[Uydurma hadislerden örnekler:

İnsanlığın en mükemmel

ve yüce olanı Araplardır.

*

Arapları sevmek,

iman sahibi olmak demektir,

onlardan nefret etmek,

imansızlık demektir.]

* * *

Benzemeyen,

özellikler:

Yahudilerin çoğunluğu;

*-Gayretlidir, çalışkandır

*-Zekidir, yaratıcıdır.

*-Bilimin, sanatın,

her dalında söz sahibidirler.

*-Yahudi olanlara karşı hile yapmaz.

*-Tevrat, Talmut, Kabala vs ye,

sıkı sıkıya bağlıdırlar

****

Arapların çoğunluğu;

*-Tembeldir.

*-Bilim ve sanat ile,

ilgileri yoktur.

*-Hilekardır, sözüne güven olmaz.

*-Kur'an ve sahih sünnetlere,

"şeklen" bağlıdırlar.

****

Müşterek,

"fakat zıt" olan,

özellikleri:

Yahudiler,

dünyanın en zenginleridir.

Bu duruma;

"ırki tutkunluklarını,

bağnaz inançlarını

akıllarını, zekalarını,

kurnazlıklarını, hilekarlıklarını,

çalışkanlıklarını, sabırlarını,

kullanarak"

gelmişlerdir.

*

Araplar da çok zengindir.

Bu duruma,

"Yüce Allah'ın,

onlara petrol ihsan etmesi,

sayesinde" gelmişlerdir.

****

Arapların zenginliği geçicidir.

Petrol bitince,

yapacakları iş,

deve çobanlığıdır.

****

Biz Türklere gelince:

Araplar bize bir süre,

Mevali

(ikinci sınıf adam/köle)

deyip, aşağıladı.

[Uydurma hadislerden örnek:

Sakın Türk'ü insan sanma/

Bir an bile olsa Türk'le birlikte olma/

Türk eline şeker alsa o şeker zehir olur/

Türk'ün başını keserken sakın gam yeme/

Baban da olsa Türk'ü öldür.]

Ama biz;

asırlar boyu,

büyük riskler alarak

Arapları ve İslam'ı,

Haçlı ordularına karşı savunduk

****

Hala da risk alarak,

Arapları

"Arap'lara rağmen"

savunuyoruz.

****

Belki bu defa,

ağır bir fatura ödeyebiliriz,

belki de ödemeyiz.

****

Fazla umudum yok ama,

bu risk,

"Araplar

ve tüm İslam alemi,

arkamızda durursa"

fırsata da dönüşebilir.

Kararlılıkla,

arkamızda dururlar mı,

ne dersiniz?