12.5.2008 günü,

A.İ.B.Ü kültür merkezinde,

?İzzet Baysal Şükran Günleri?,

vesilesi ile,

Prof Dr Korkut Boratav?ın

?Yeni bir dünya krizi mi?,

başlıklı bir konferansı vardı.

Konferans çok güzeldi.

Seviyesi yüksekti.

****

Hoca geniş bir bakış açısı ile,

meseleyi ele aldı.

*-Dünya üzerinde ki

*-çıkar ilişkilerini,

*-oynanan oyunları,

*-oyun sistemlerini,

*-ekonomi girdaplarını,

*-cingözlükleri,

*-çaresizlikleri

ve de;

*- ?ülkemizin içine düştüğü durumu?,

Yumuşak üslubu ile anlattı.

Anlattıkları,

çok ürkütücü,

çok düşündürücü

ve de,

müthiş uyarıcıydı.

****

Bilgisayarda sıkıştırılmış,

büyük bir kitap gibiydi.

Öylesine yoğundu ki?

Muhtemelen;

konu ile ilgisi olmayanlar,

bir şey anlamamış olabilir.

Tamamını kavramak,

pek de kolay değildi.

****

Kaç kişi tam olarak anladı?

Kaç kişi kısmen anladı?

Kaç kişi uyukladı bilmem ama,

üzerinde durulması gereken,

?alarm zili gibi?

bir konferanstı.

****

Konferans sona erince,

konuyu hazmedebilmek için,

dinlediklerimi zihnimde,

evirip çevirmeye başladım.

****

Hoca;

Dünya ekonomisinde oynanan,

?Ali Cingöz oyunlarına?

ve oyun aletlerinden,

?cari açığa? dikkat çekmişti.

****

Cari açık;

son zamanlarda popüler olan,

bir iktisat kavramı.

Düne kadar İktisatçı olmayanlar,

pek duymaz ve de bilmezdi.

Şimdilerde dillerden düşmez oldu.

Cari açık aşağı, cari açık yukarı?

****

Kaç kişi cari açığın, ne olduğunu biliyor?

İktisatçı olduğum halde,

ben bile bazen karıştırıyorum.

O halde gelin;

cari açık konusunda, kısa bir araştırma yapalım.

****

Cari açık:

Dış cari  işlemler açığına, kısaca ??cari açık?? denilir...

Dış cari işlemler ise,

*-ithalat ve ihracat ,

*-turizm gibi hizmet geliri ve gideri,

*-yatırım geliri ve gideri ile,

*-cari transfer işlemleridir.

Bu işlemler arasındaki fark,

cari açık veya cari fazladır...

Başka bir ifade ile cari açık,

giren dövizlerle,

çıkan dövizler arasındaki farktır...

Döviz açığı da diyebiliriz.

****

Biraz da cari açığın,

Türkiye üzerindeki,

Etkilerini inceleyelim?

****

Hoca?ya göre;

*-cari açık 180 milyar dolar

*-tehlike büyük,

*-yapılabilecek şeyler kısıtlı,

*-etraf tuzak dolu,

*-ülke yangının ortasında?

****

Hoca öyle diyor da;

acaba başkaları ne diyor?

****