C.H.P de,

Kur'an kursu,

vaadinde bulunmaya başladı.

*-C.H.P nin bu vaadi,

doğru mu,

doğru değil mi?

*-Ya da doğru ne?

Birlikte inceleyelim.

****

[Eğrisi-doğrusu,

adlı köşemde,

Sn Namık Kemal Zeybekten,

alıntı yaparak,

20.10.2008 tarihinde,

şunları yazmıştım:

[Bugünkü medeniyetin temelinde

İslam Medeniyeti olduğu,

bilinen bir gerçek(1)...

Farabi, İbn-i Sina, Biruni,

Harezmi olmasalardı...

Endülüs olmasaydı...

Avrupa karanlıktan

ve karanlıkçılıktan nasıl kurtulacaktı?

Ancak bugünkü Müslümanların,

İslam medeniyetini var eden iklimin,

çok ötesinde oldukları da,

bir başka gerçek.]

Çok doğru bir tespit bu.

Neden,

İslam medeniyetini,

var eden iklimden,

koptuk?

****

Bunun cevabını da,

Aynı yazar,

şöyle vermişti.

[İslam'ın safiyetini yitirdik.

Saf İslam'ı aramalıyız.

Sultanların ve siyasetçilerin,

keyiflerine göre,

İslam'a sokuşturulanları,

İslam'dan çıkanları,

tespit etmeliyiz.

Din bilginlerinin,

Nas (1) haline gelen,

görüşlerini de,

yeniden tartışmalıyız.

Evrenlerin övüncünün,

anlattığı İslam'ı,

yeniden dinlemeliyiz.]

Bu nasıl başarılabilir?

****

Bu sorunun cevabını da;

istiklal marşımızın şairi,

Mehmet Akif Ersoy,

vermiş:

[Doğrudan doğruya,

Kur'andan alıp ilhamı,
Asrın idrakine,

söyletmeliyiz İslam'ı]

****

Çok doğru da…

Nasıl,

ilham alacağız Kur'andan?

Papağan gibi,

hiçbir şey anlamadan,

okuyup üfleyerek mi?

Hayır, hayır, hayır !

****

Kur'an adem'in,

nasıl adam olacağını anlatır.

Kur'andan ilham alıp,

"adam"

olabilmek için,

onu okuyup anlayıp,

düşünmek gerekir.

"Arapçasından değil de,

kendi lisanımızda yazılan,

Kur'an meallerinden okursak",

bu gerçeğin,

Kur'anın Kamer suresinde(s.54),

ısrarla öğütlediğini anlarız.

[ayet17-a.22-a.32-a.40

(aynı ifadeler 4 kere tekrarlanmıştır)

Andolsun biz, Kur'anı düşünüp,

öğüt almak için kolaylaştırdık.

Var mı düşünüp öğüt alan?]

****

*-Kur'anı,

"okuyup, anlayıp, düşünmeden",

Kur'andan öğüt almak,

ve de;

"adam gibi adam"

olmak,

mümkün müdür?

-Hayır…

*-Sadece papağan gibi,

anlamadan,

Arapça okuyup

üflersek ne olur?

-Beynimiz tembelleşip,

dumura uğrar,

düşünemeyen bir sürü,

haline geliriz.]

****

Mevcut Kur'an kursları,

"aile ve cevre baskısı ile"

çocuklara zorla

Arapça namaz suresi,

ezberletilen mekanlardır.

****

Bu kursların pek çoğu,

köy, kasaba ve şehirlerde,

tarikatlar ve cemaatlerin,

kaçak kurslarıdır.

Bir kısmı da,

diyanetin bilgisi dahilindeki,

resmi kurslardır.

Hepsinde de ana gaye,

Arapça namaz suresi,

ezberletmektir.

****

Bu tip kursları,

çoğaltmanın anlamı yoktur.

Yapılması gereken:

Milli eğitim bakanlığı ile

Diyanet'in birlikte hareket ederek,

ülke genelini kapsayan,

inanç eğitimi planlaması yapıp,

çocuklarımızı,

"Kur'an ahlakı" ile,

ahlaklandırmaktır

(1)Nas:kesin yargı

(*): İlgisi nedeni ile,

eğrisi-doğrusu köşesindeki yazımı,

okumanızı öneririm.