Köşe yazıları çok vaktimi alıyor.
Çoğu zaman, beynim zorlanıyor!
Birkaç cümle yazıyorum.
Iıhh, sil yeniden başla.
Şu tarafını da düşün, bu tarafını da.
Velhâsıl:
Şıpın işi yazamıyorum.
****
Bu hafta da, beynim kilitlendi.
Başlığı yazdım, kalakaldım.
Başlığın mesajı, önemli.
Herkes, doğru algılamalı.
Yanlış anlamamalı.
Velhâsıl, işin içinden çıkamadım.
Tam vazgeçmek üzereyken;
arşivimdeki bir karikatür, imdadıma yetişti.
Oh be...
****

Karikatür bir toplantıyı ele almış.
1- Başkan oturumu açıp, katılanlara fikirlerini soruyor.
 Katılanlar suskun, endişeli!
2- Bir üye, ilk fikri üretiyor ( 25 w gibi)
 *- Üyeler mütebbessim 
 *- Başkan memnun değil.
3- Sonra ikinci fikir geliyor (60 w gibi)
 *-Üyeler memnun .
 *-Başkan memnun değil.
4- Üçüncü fikir daha parlak ( 90 w masa lambası gibi)
*-Üyeler seviniyor.
 *-Başkan memnun değil.
5- Sonunda en parlak fikir üretiliyor ( avize gibi )
 *-Üyeler, çok mutlu.
*-Bu parlak fikri destekliyorlar.
 *-Başkan memnun değil.
6- Son söz başkana ait.
 Başkan fikrini söylüyor (15 w gibi)
 *-Başkan keyifleniyor. 
 *-Üyeler şaşkın. 
 Başkan elini masaya vuruyor
 * -En parlak fikir, benim fikrim.
 *-Karar verilmiştir!!!!!
****
Karikatür, 1960?da İngilizlerin, meşhur ?Punch? adlı mizah dergisinde yayınlanmıştı.
Hoşuma gitmiş, saklamışım.
 ?Bize ait bir atasözü? olan;
  başlık ile ne de güzel örtüşüyor.
****
 Bu atasözü ve karikatür;
birer kara mizah örneğidir.
İnançsız , akılsız, edepsiz ve de bilgisiz, uyanıkların;
baş olmalarını eleştirir.
Uyarıdır.
****
İnanç, akıl, edep ve bilgiye, önem vermeyen toplumlarda;
Menfaat öne çıkar.
Ayaklar baş olur.
Başlar da ayak.
[Onlar da, toplum çıkarını, göz ardı eder.]
****
Bu bir nevi, sosyal kanserdir.
Her yanı sarar.
Toplumu felâkete sürükler.
****
Oysa:
Akıl, bilgi, edep ve inanç(1);
her işin ehline verilmesini öğütler.
Buna uyulur ise, toplumlar ilerleyip, mutlu olur.
Doğru yol (Sırat-ı müstakim) budur.
------------------------------
Not-(1): Kur?an-ı Kerim Nisa suresi=(s: 4, a: 58)
[Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi;
 insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor!
Şüphesiz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir]