Geçen haftaki,

"31 aralık 1 ocak günleri neler olmuştu",

başlıklı yazım ile ilgili,

bir telefon görüşmesi yaptım:

-Abi bu haftaki yazın,

pek de anlamlı değil.

-Neden?

-Bir yığın tarihe mal olmuş,

olayları sıralamışsın.

"Saatli Maarif Takvimini"

andırıyor.

……..vs.

O görüşme benim için bir uyarı oldu.

O yazıyı biraz açmaya karar verdim.

****

Değerli okurlar,

o yazıda adı geçen,

tarihi olayları,

birbiri ile karşılaştırarak,

günümüzde yaşanan olaylar

ve onların muhtemel sonuçları ile ilgili

çok önemli dersler çıkarılabiliriz.

****

Örneğin;

"31 aralık 1534 de,

Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki,

Osmanlı ordusu, Bağdat'a girdi."

ile,

1 ocak 1929 da Millet Mektepleri açıldı.

Maddelerini karşılaştıralım.

****

Kanuni, döneminde

Fransa kralı Fransuva'ya;
"Ben ki, Akdeniz'in

ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun,

Karaman'ın ve Rum'un

ve Dulkadır Vilayeti'nin

ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın

ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in

ve Mısır'ın ve Mekke'nin ve Medine'nin

ve Kudüs'ün

ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in

ve daha nice memleketlerin

-ki yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri

ve benim dahi ateş saçan kılıcımla fetih eylediğim,

nice diyarın sultanı ve padişahı

Sultan Bayezıd oğlu,

Sultan Selim Han oğlu,

Sultan Süleyman Han'ım.
Sen ki,

Françe vilayetinin kralı Françesko'sun.

Diyebiliyordu.

İmparatorluğu,

Dünyanın en güçlüsü idi.

Bağdat'ı ABD gibi,

işgal etmemiş,

fetih etmişti.

****

Zaman geçtikçe;

Bir yığın,

abuk-subuk işler oldu.

O muhteşem imparatorluk,

zayıfladıkça zayıfladı.

Velhasıl

Kurt kocadı,

köpeklerin maskarası oldu.

En sonunda yıkılıp,

Tarihe mal oldu.

Külleri üzerine,

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

****

Fakirlik ve cehalet diz boyuydu.

İhtiyaçlar;

gaz, tuz, bezdi.

Okuma- yazma bilen,

yok denecek kadar azdı.

Mahalli halk tabiri ile,

taş başına ateş yakılmıştı.

Her işe sıfırdan başlandı.

****

*-1 Kasım1928 tarihinde,

1353 sayılı,

"Yeni Türk harflerinin,

kabul ve tatbiki hakkında Kanun"

ile, eski yazıdan,

yeni yazıya geçildi.

****

Bu kanuna göre,

1929 da ülke genelinde,

Millet mektepleri açıldı.

Bu gün, o mektepleri bilen,

çok azdır.

Bizim kuşağın,

nineleri- dedeleri,

o mekteplerde öğrenmişti,

okuyup yazmayı.

****

Hamd olsun Allah'a,

o günler çok geride kaldı.

Lakin…

O günleri,

çok çabuk unuttuk

Bu gün de bir yığın,

Abuk-subuk,

akıl almaz işler,

olup durmakta.

Allah encamımızı hayır eyleye!!