Bu gün 10 Kasım

[15-10-2007 den beri,

mahalli konulara,

temas edememenin sıkıntısı içinde.

haftalık yazı için,

bilgisayarın başına oturdum.

Sebep:

terör belası

ve ardındaki uluslar arası fırıldaklar.

Onlar hala güncelliğini koruyor.

****

Herkes gibi bende,

pürdikkat, olan biteni takip ediyorum.

O nedenle, çok istememe rağmen,

Bu hafta da, mahalli konulara,

temas edemeyeceğim.]

Atatürk'ün Hakka yürüdüğü gün.

Cisim Atatürk yok artık.

Fikir Atatürk var.

O da yok edilmek isteniyor.

Tabii istiklal ve cumhuriyetimiz de.

****

Bıçak kemiğe dayanmıştır.

Fikir Atatürk'ü savunma,

Ona ve talimatlarına,

dört elle sarılma zamanıdır.

****

Gelin onun talimatlarını

dilimize pelesenk edelim.

Ki!

Aklımızdan hiç çıkmasın.

Ki!

Türk gençliği Atatürkleşsin.

[Cı, cü, ist, olmasın.

Sadece akılcı ve vatansever olsun.]

****

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen,

Türk istiklâlini,

Türk cumhuriyetini,

ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin,

yegâne temeli budur.

Bu temel,

senin, en kıymetli hazinendir.

[Aynı zamanda, onurumuz, şerefimiz,

var olma nedenimizdir.]

****

İstikbalde dahi,

seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek,

dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır.

[Her zaman oldu,

hala da yoğun olarak var.

Gelecekte de olacaktır.]

****

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti,

müdafaa mecburiyetine düşersen,

vazifeye atılmak için,

içinde bulunacağın vaziyetin,

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerait,

çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

[Bu günkü şartlar çok kötü.

Ama!

Kurtuluş savaşındaki şartlar,

bu günkünden,

kat be kat kötüydü.]

****

İstiklâl ve cumhuriyetine,

kastedecek düşmanlar,

bütün dünyada emsali görülmemiş,

bir galibiyetin mümessili olabilirler.

[Gerçek düşmanımız,

asırlardır beraber yaşadığımız,

Kürt kardeşlerimiz değil,

Dünya Devleridir!

P.K.K da, onların tuttuğu kiralık katil.]

****

Cebren ve hile ile aziz vatanın,

bütün kaleleri zapt edilmiş,

bütün tersanelerine girilmiş,

bütün orduları dağıtılmış

ve memleketin her köşesi,

bilfiil işgal edilmiş olabilir.

[Hamd osun ki ordumuz sapasağlam.]

****

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,

memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar,

gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

[PKK ya terör örgütü diyemeyen,

Apo'ya özgürlük

ve de Kürtlere özerk bölge isteyen,

DTP nin parlamento'da ne işi var?]

****

Hattâ bu iktidar sahipleri,

şahsî menfaatlerini,

müstevlilerin siyasî emelleriyle,

tevhit edebilirler.

Millet, fakr u zaruret içinde,

harap ve bîtap düşmüş olabilir.

[?Bir kilo toz, bir otobos? deyip,

petrol ve uyuşturucu kaçakçılığı yaparak,

PKK'yı besleyenler,

koruyup, kollayanları olmasa,

varlıklarını sürdürebilirler mi?

Terörü önlemek için harcanan,

büyük milli servet,

kalkınmaya harcansaydı,

fukaralık kalır mıydı?]

****

Ey Türk istikbalinin evlâdı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi,

vazifen;

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

[Durumun vahameti ortada.

Cek, cak ile geçirilecek zaman yok.

Ülkemizi parçalamak isteyenler,

yutkunup durmakta.

Sana senden başkasından fayda yok.]

****

Muhtaç olduğun kudret,

damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!]

[Bu asalete tarihimiz şahittir.]

****

Türk gençliği Atatürkleşsin ki:

Namık Kemal'in

?Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini

Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?

mısralarını,

Atatürk'ün değiştirerek söylediği gibi:

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini

Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini?

Diyebilme kararlılığına ulaşsın.

****

Aslında bu kararlılık,

Türk gençliğinin genlerinde vardır.

Muhtaç olduğu kudrette,

şüphesiz;

Damarlarındaki asil kanda mevcuttur.