Oğuz Kağanın duasını okuduğumdan beri;

Zihnim, Türk ve Türklük kavramlarına takılıp kaldı.

****

İlk çağlardan bu yana;

On altı devlet kuran,

(S.S.C.B yıkıldıktan sonra kurulanlar sayıya dahil değil)

ve bunun;

on beş tanesini yıkan,

başka bir millet yok!

Dünyanın pek çok bölgesinde var olmuşuz.

Dolaşmadığımız yer,

ayak basmadığımız toprak kalmamış desem, abartı olmaz.

Demek ki;; dinamik,cıva gibi,ele avuca sığmaz bir milletiz.

****

*-Demirden dağları delip çıkarak,

Ergenekon, destanını yaratan biziz.

*-Hıristiyan dünyasının haçlı ordularını,

Per- perişan eden de biziz.

*-Avrupa?nın bağrına,

at başı hançer gibi sokulan da biz.

*-Batılıların yüreğine,

?Türkler geliyor? korkusunu yerleştiren de.

*-Türk gibi kuvvetli sözünü,

dillere destan eden de.

****

Tarihimiz kahramanlık destanları ile dolu.

Çevir, cevir oku.

?İnsani boyuta? gelince:

O bir başka alem:

*-Cihadı tahta kılıçlarla yapmışız.

*-Dağ başındaki köylere, misafir odaları kondurmuşuz.

*-Yememiş,yedirmişiz.

*-Giymemiş, giydirmişiz.

*-Hedefimiz Allah rızası olmuş.

*-İnsana değer vermişiz,

*-Batının ?hümanizme? dediği kavramın,

uygulamasını yapmış,şiirini yazmışız.

****

Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi:

 

Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yıkamaz değil

****

Ben gelmedim dâva için

Benim işim sevi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmağa geldim

****

Ol dost bize gelmez ise

Ben dosta gidivereyim

Çekeyim cevr-ü cefâyı

Dost yüzünü görüvereyim

****

Ak sakallı pir hoca

Bilinmez hâli nice

Emek vermesin hacca

Bir gönül yıkar ise

****

Gönül Çalab´ın tahtı

Gönül?e Çalab baktı

İki cihan bedbahtı

Kim gönül yıkar ise

****

Bütün bunları yapmışız, yapmasına ama!!

Ama, ama, ama!!

Sonunda hep, perişan olmuşuz.

*-Bütün kalelerimiz zapt edilmiş.

*-Bütün tersanelerimize girilmiş.

*-Cehalet, fukaralık paçalarımızdan akmış.

****

Neden?

Neden, hep böyle olmuş?

Neden, bıçak kemiğe dayanmadan,

aklımız başımıza gelmemiş?

****

Gelin bu nedenleri araştıralım.

(Kimseyi suçlama kolaycılığına kaçmadan)..

Dobra, dobra!!

Var mısınız?

***

Şöyle bir yaslanın arkanıza.

Kapatın gözlerinizi.

Ve düşünün.

Ha gayret!.

****

Siz düşünürken,

ben de,bir fıkra anlatayım.

Belki, düşünmenize faydası olur.

****

Yüce Allah Azrail?e:

Git filan şehrin halkının, ?top yekun canını al?, diye emir vermiş.

Azrail de, hemen yola çıkmış.

O şehre varınca da, şaşırıp kalmış.

Zira, halkın tamamına yakını;

-Aptesli-namazlı,

- işinde, gücünde,

-dürüst,sakin,

-kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan,

-bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyen,

-vurdum duymaz,

-tepkisiz, tiplermiş.

İçlerinde üç- beş tane kötü kişi varmış.

(Onlar da, halkı parmaklarında oynatır,

hangi taşı kaldırsan altından çıkarmış.)

Azrail bu durum karşısında, şaşkına dönmüş.

Kara, kara düşünceye dalmış.

Sonuçta merhameti galip gelmiş.

Halkın canına dokunmadan geriye dönmüş.

****

Yüce Allah sormuş:

-Ne yaptın ya Azrail?

Azrail cevap vermiş:

*-Affet ya Rab.

Onların canlarını almaya kıyamadım.

- Neden?

*-Tamamına yakını dürüst,

temiz,sessiz, sakin,

işinde- gücünde insanlar.

*-İçlerinde birkaç tane kötü var.

****

Allah hemen yeni emrini vermiş.

-Derhal geri dön.

-O şehre tekrar git.

-Ve hepsinin canını al.

- Çünkü;

o kadar iyi insan ?birlik olup?,

üç- beş tane (uyanık-çıkarcı) kötüyü, ıslah edemedi..

****

Ne dersiniz?

Bu fıkra size bir şeyler düşündürdü mü?

Bazı çağrışımlar yaptı mı?

??????????????????????

Yoksa, hala düşün, düşün,?., işin,

noktasında mısınız?

****

Not::

Selim Kader kardeşimiz, rahmet-i Rahman?a kavuştu.

Yüce Allah rahmet eylesin.

Var ise taksiratı, af etsin.

Kederli ailesine ve tüm dostlarına,

baş sağlığı diliyorum.