Mülkiyetinin,

?devlette? olması,

esasına dayalı olan,

?Komünist sistem? çöktü.

Çünkü:

Sistemin teorisyeni K.Marks,

?İnsanı?,

komut verince çalışan,

?bir makine? sanmış,

onun;

?nefs?i?(egosu) olduğunu,

?şahsi çıkarı yoksa?,

?verimli çalıştırılamayacağını?,

düşünmemişti.

****

Bu yanılgıyı,

bir fıkra ile anlatayım:

[Genç ve idealist bir veteriner,

bir devlet üretme çiftliğine,

müdür olarak tayin edilir.

Çiftlikteki ineklerin tamamı,

en iyi cins süt inekleridir.

Fakat süt verimleri azdır.

Yem miktarını artırır.

Iıhh, verim artmaz.

Kara kara düşünerek,

çiftlik dışına çıkar.

Gezinirken,

Ahmet ağanın çiftliğine rastlar.

Selam- aleykümselam?

Konu döner- dolaşır,

ineklerin süt verimine gelir

Ahmet ağa ineklerinin,

otuz litre süt verdiğini söyler.

İdealist müdür devlet adına,

Ahmet ağadan,

Otuz litre süt veren,

bir inek satın alıp,

çiftliğe döner.

Bir gün sonra,

inekleri, meydana toplattırır.

Satın aldığını da,

ortaya çıkarttırır,

görevliye sağmasını söyler.

(Niyeti, devlet ineklerinin,

mahcup olmasını sağlamaktır.)

Sağım başlar..

İnekten yarım litre süt çıkar.

İdealist müdür şaşırır?

İneğe sorar;

sen, otuz litre süt veriyordun,

bu ne?

İnek cevap verir.

Ben artık ,

?devlet? ineği oldum]

****

Gelelim,

Kapitalist sisteme:

Sistem, ?nefs?i tahrik?

esasına dayanır.

Tahrik edilen nefs vahşileşir.

Aç kurt gibi,

doyumsuzdur.

Akılın, vicdanın,

sesini duymaz,

insaf tanımaz.

Bazen basireti bağlanır,

yalayıp-yutayım derken,

uçuruma yuvarlanır.

****

?Vahşi kapitalist sistem?

tekrar çatırdamaya başladı,

uçuruma yaklaştı.

****

İlk çatırtı

(öncü sarsıntı),

1929 yılında olmuştu.

[O ekonomik Kriz,

O güne kadar,

dünyanın karşı karşıya kaldığı,

en büyük kriz idi.

Bütün dünyaya yayılmıştı

ve bazı ülkelerde etkileri,

1940?lı yıllarda görülmüştü.

Dünyadaki ticaret hacmi,

1930?lı yılların başında,

yüzde 55 azalmıştı.

50 milyondan fazla kişi,

işsiz kalmıştı.

(Birçok bankacı,

varlıkları bir anda ellerinden gidince,

intihar etmişti.)

Bütün bu,

olan-bitenlerin sonucu,

1 eylül 1939 tarihinde,

II. Dünya Savaşı, başlamıştı.]

****

Bu ikincisi.

İnşallah, bu defa,

intiharlara

ve de

III. Dünya savaşının,

çıkmasına,

neden olmaz.

****

İnsanlık alemine,

?insanın ?iyi-kötü?,

tüm özelliklerini,

dikkate alan?,

bir sistem gerekiyor.

Değil mi?

 

Not-: Konu ile ilgisi nedeni ile,

TÖVBEKAR BORSACI,

RAHİP OLURSA!

başlıklı yazımı okumanızı öneririm