İnsanın yaradılış gayesi,

raina olmak değil,

adam olmaktır.

****

Bakara suresinde(1):

"Ey iman sahipleri,

raina demeyin."

denmektedir.

Bu ayette,

Peygamber'e bile

"Raina" denmesi,

yasaklanmaktadır.

****

Kur'an toplumun sürü,

bireyin ise,

onların güdücüsü olmasını,

istememektedir.

****

Ne var ki;

İnsan bilgisiz,

yani cahil doğar.

Cahil insanı yönlendiren,

iç güdüler ile,

koyunu yönlendiren,

iç güdülerde,

benzerlikler vardır.

Bunlar yeme-içme,

vs gibi,

duygulardır.

****

İnsanı koyundan ayıran,

en önemli özellik,

ham akıl ile,

yaratılmış olmasıdır.

Ham akıl, işlenmez ise,

iç güdülerin emrine girer.

Bu da;

sürü olma duygusunu,

güçlendirir.

****

Sürü olmamak için,

izlenecek yol;

Aklı,

"maddi, manevi",

bilgi sahibi yaparak,

güçlendirip,

iç güdüleri,

"okuyup, anlayıp, düşünerek",

yönetip, yönlendirebilir,

hale getirmektir.

****

Tasavvufa göre:

İnsan,

"adam olabilmek için",

muhtelif kapılardan,

geçmek zorundadır.

****

İlk kapı

"şeriat kapısıdır".

Şeriat"hukuk" demektir.

Hukuk,

sürüler için değil,

adam gibi adam,

olanlar için,

gereklidir.

****

Şeriat kapısının,

on makamı (kademesi) vardır.

Bunlar,

şunlardır:

*-İman etmek,

*-İlim öğrenmek

*-İbadet etmek

*-Haramdan uzaklaşmak

*-Ailesine faydalı olmak

*-Çevreye zarar vermemek,

*-Peygamberin emirlerine uymak

*-Şefkatli olmak

*-Temiz olmak

*-Yaramaz işlerden sakınmak

Bunları özümleyebilenler,

"sürü değil",

dört dörtlük,

"adam gibi adam"

olurdu.

****

"Kur'an İslam'ının"

yaşandığı

"eski zamanlarda",

adam gibi adam olanlar,

ikinci kapı olan,

tarikat kapısına,

müracaat edebilirdi.

Onlarında pek azı,

kabul edilirdi.

****

Sürü durumunda olanlar ile,

Allah ile aldatma heveslilerinin,

bırakın tarikat kapısını çalmalarını,

semtine bile uğramaları,

mümkün değildi.

****

Ya şimdi!!!!

Ne oldu bize,

ne oldu böyle?

Not-(1):

Bakara s/a104:

Ey iman edenler,

"Raina-

"Bizi çobanın koyun sürüsü gibi güt, bize bak"

demeyin.

Unzurna-

"Bizi iyi yönetin, gözetin"

deyin

ve dinleyin.

Kafirler için acı bir azap vardır.