Geçen hafta, Nakşibendiliğin

onbir temel kuralını,

anlatmış

ve şeriat kapısının makamlarını(*);

tam olarak, uygulayamayanların,

eski zamanlarda;

*-tarikatın kapısını çalamayacağını,

*-çalsa bile,içeri alınmayacağını,

ifade etmiştim.

****

Şimdi de;

tarikatın amacını ana hatları ile,

anlatmaya çalışacağım:

Amaç;

*-Amelde ihlası yakalamak.

*-Allah sevgisini ulaşmaya çalışmaktır.

****

Bu noktada ameli

ve ihlası tanımlamak gerekir.

Amel: iş anlamına gelir.

Her amel makbul değildir.

Makbul olan Salih ameldir

(Salih: elverişli, yararlı, demektir.)

Hedef, Salih ameldir.

Salih amelde de ihlas aranır.

****

İhlas nedir?

İhlas; ?dünya ve ahiret? çıkarı gözetmeden,

her şeyin,

(ibadetlerin, hareketlerin ve sözlerin)

Allah rızası için yapılmasıdır.

Sadece bu yolla,

Allah sevgisine ulaşılabilir.

****

Bu amaca;

Sünnet?e uyarak

ve gafleti yok ederek,

erişilir.

****

Bunu sağlamak için;

iki şeye devam etmek gerekir: 

1-Ruhsat ve bid?at?lardan kaçınarak,

Hz Muhammet şeriatına (hukukuna) uymak.

[*-Ruhsat, çok şiddetli ihtiyaç anında,

Allah?ın kişiye bazı hususlarda,

izin verdiği durumdur.

*-Bid?at, sonradan çıkarılan şey demektir.

Bunlar ya âdette, ya da ibadette olur.]

2-Gafleti tamamen gidermek.

[Gaflet:

*-Dikkatsizlik, vurdumduymazlık.

*-Allah?a itaat etmemek,

nefsine uyup, O?nu

ve emirlerine uymamaktır]

Nakşıbendi tarikatı,

bu iki esastan ibarettir.

****

Mürid;

*- gafleti kovarak

*- Şeriat?a uyarak başarılı olabilir.

İstekli;

*-uykudayken ve uyanıkken,

*-dostları ve yabancılarla görüşürken,

*-yalnızken veya topluluk içerisindeyken,

*-açlık tokluk ve öfke halindeyken,

kalbindeki düşünceleri,

bir noktada toplayıp,

nefsini dizginler,

böylece kalbinin uyanık kalmasını sağlar.

****

Bu kişiyi;

*- fitne

*- ayrılık rüzgarları etkileyemez.

Aksine;

*- felaket,

*- bela

*- ayrılık halinde,

daha uyanık olur.

****

Mürid Sünnet?e uyarak;

*- Mekruh ve haram,olan işleri yapmaz

*-Dinin emirlerini yerine getirir.

*-Eski yaptıklarından pişmanlık duyar.

*-Yapmadığı, dini emirler için istiğfar eder.

Bunlar uyulması gereken önemli kurallardır.

****

*-Mürit gafleti gidermek için, çaba sarf eder.

*-Huzur duygusunu, içine yerleştirmeye gayret eder

Buna; Vukuf-i kalbi (kalbin uyanık olması) denir.

Bu;zikir ve rabıta ile,

kalbe yönelerek kazanılır. 

****

Hak yolcusu,

kalbinin üzerinde o kadar durur ki,

*- gaflete girmek istese giremez.

*- huzur alışkanlığını, bırakmak istese bırakamaz.

 

Not-(*): Şeriat kapısının makamları:

(Geçen hafta da yazmıştım,

her fırsatta da yazacağım.

Zira insanların çok ama, çok azı,

bu makamları başarılı olarak tamamlayabilir.

Bu makamları tamamlayamayanların,

tarikata girmeleri mümkün değildir.

Lise diplomasını almayan,

üniversiteye girebilir mi?

Hele, hele doktora yapabilir mi? )

*-İman etmek,

*-İlim öğrenmek

*-İbadet etmek

*-Haramdan uzaklaşmak

*-Ailesine faydalı olmak

*-Çevreye zarar vermemek,

*-Peygamberin emirlerine uymak

*-Şefkatli olmak

*-Temiz olmak

*-Yaramaz işlerden sakınmak